Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2014 - prof. Claude-Louis Gallien

Doktorzy Honoris Causa

 26 września 2014 r.

gallien.jpg

Profesor Claude-Louis Gallien urodził się 26 sierpnia 1942 roku w Rennes we Francji. Jest absolwentem Universite de Paris, gdzie uzyskał dyplom w roku 1965.

Całe swe życie zawodowe poświęcił sportowi i nauce. Jego zaangażowanie objęło nie tylko wybrane dyscypliny sportu tak akademickie jak lekkoatletyka i żeglarstwo, ale ogólnie sport akademicki i sport olimpijski w różnych aspektach ich istnienia. W nauce Jego zainteresowania i osiągnięcia obejmują wiele zagadnień z zakresu szeroko rozumianej biologii.

Profesor Claude-Louis Gallien w sporcie akademickim uzyskał znaczące rezultaty w rzucie młotem zdobywając mistrzostwo akademickie Francji i będąc finalistą Uniwersjady w Tokio (1967).

Zaangażowanie w dziedzinie organizacji sportu zaowocowało tym, że w latach 1982-1996 kierował największym francuskim akademickim klubem sportowym (Paris University Club). Jego działalność w tym zakresie zaowocowała wyborem na Prezesa francuskiej Federacji Sportu akademickiego. Funkcje tę pełnił w latach 1988-2006. Dodatkowo angażował się w działania w zakresie sportu olimpijskiego. Jego aktywność została doceniona, co zaowocowało powierzeniem mu funkcji w Francuskim Komitecie Olimpijskim. którego był wiceprezesem w latach 1989-2010.

Jego dorobek naukowy powiązany ze sportem spowodował, że w latach 1996-1999 był Prezesem francuskiego komitetu antydopingowego, a następnie w latach 2000-2009 członkiem zarządu francuskiej agencji antydopingowej. Jest także członkiem grupy naukowo-medycznej w Komisji Medycznej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Wiedza i doświadczenie profesora Claude-Louis Gallien zdobyte dzięki poświęceniu się sprawom organizacyjnym sportu akademickiego zaowocowało powołaniem do gremiów międzynarodowych. Od 1991 roku Claude-Louis Gallien jest bezpośrednio związany z FISU (International University Sports Federation). W 1991 roku został wybrany asesorem Komitetu Wykonawczego FISU. następnie uzyskiwał kolejne awanse w strukturze władz tej Federacji: w latach 1995-1999 był jej wice prezydentem, w okresie 1999-2003 prezydentem wykonawczym w latach 2003-2011 był pierwszym wice prezydentem. Ostatecznie w roku 2011 został wybranym Prezydentem tej ważnej dla światowego sportu akademickiego Federacji. Funkcje tę pełni z sukcesem także obecnie.

Kariera zawodowa profesora Claude-Louis Gallien była i jest związana z uniwersytetem w Paryżu. Tam uzyskał doktorat w zakresie nauk biologicznych (1967). Przez 35 lat pełnił kolejne funkcje akademickie, a obecnie jest profesorem emerytowanym University Paris Descartes.

Obszarem zainteresowań naukowych profesora Claude-Louis Gallien jest różnicowanie komórek, neurobiologia, a także szeroko rozumiane nauki związane z badaniem układu nerwowego oraz genów związanych z procesami zwyrodnienia (degeneracji). Zajmuje się On także badaniami molekularnymi genów związanymi z regeneracją mięśni (głównie takich białek jak: MyoD i Myf-5).

Publikacje profesora Claude-Louis Gallien dotyczyły ekspresji proteoglikanów w rozwoju zarodka mysiego, badania genów związanych z regulacją hormonalna i nerwową regeneracji mięśni, badania aktywacji genów receptora acetylocholinowego przez białka z rodziny MyoD oraz badania roli wybranych genów w odporności mięśni na stres mechaniczny.

Ponadto profesor Claude-Louis Gallien interesował się klonowaniem komórek oraz badaniami z zakresu genetyki molekularnej procesu rozwoju i różnicowania komórek.

Za swoją pracę naukową i publikacje otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Jego dorobek obejmuje ponad kilkaset publikacji, rozdziałów w książkach i podręczników. Miarą znaczenia merytorycznego Jego dorobku jest indeks Hirsza równy 13.

Obok działalności naukowej warte podkreślenia są osiągniecia organizacyjne Kandydata w sferze akademickiej. Między innymi w latach 1991-1995 profesor Claude-Louis Gallien był prorektorem w Uniwersytecie Paryskim.

Spośród wyróżnień jakie profesor Claude-Louis Gallien otrzymał za swą działalność należy wymienić Order Legii Honorowej (2005), Narodowy Order Zasługi (1987) oraz Palmy Akademickie (1993).

Całym swym życiem zawodowym i naukowym, dorobkiem organizacyjnym publikacyjnym profesor Claude-Louis Gallien dowodzi swego zaangażowania w rozwój sportu, a w szczególności sportu akademickiego. Dzięki Jego pracy i poświęceniu, Jego aktywności i kreatywności rozkwita i odnosi sukcesy rosnąca liczebnie i jakościowo kadra sportowców studentów.

Uchwałą Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2014 roku został nadany prof. Claude`owi-Lousowi Gallienowi tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.