Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2010 - Prof. Krystyna Nazar

Doktorzy Honoris Causa

24 września 2010 r.

nazar.jpgProfesor Krystyna Nazar jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Już jako studentka podjęła pracę w Zakładzie Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pod kierunkiem światowej sławy prof. Włodzimierza Missiuro. Od 1963 roku do chwili obecnej pracuje w renomowanym Zakładzie Fizjologii Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, którym przez wiele lat kierował wybitny fizjolog – prof. Stanisław Kozłowski.

Osiągnięcia naukowe Profesor Krystyny Nazar są ściśle związane z fizjologią wysiłków fizycznych i neurohormonalną regulacją metabolizmu. Dorobek naukowy Pani Profesor jest imponujący, tematycznie zwarty, wnoszący do nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej szereg nowych wartości poznawczych. Wiele badań ma charakter unikatowy bądź pionierski, np.: wpływ receptorów beta-adrenegicznych na metabolizm wysiłkowy, zmiany aktywności współczulnego układu nerwowego i wydzielania hormonów w czasie wysiłku fizycznego, wpływ aktywności fizycznej na mechanizmy regulacji czynności układu sercowo- naczyniowego, mechanizmy kontrolujące metabolizm mięśni szkieletowych, czynniki kształtujące sprawność psychomotoryczna w czasie wysiłków fizycznych, wpływ temperatury ciała na temperaturę mięśni szkieletowych w czasie wysiłku fizycznego.

Pani Profesor jest autorem i współautorem 143. oryginalnych prac opublikowanych w pełnym brzmieniu, około 150. komunikatów prezentowanych na kongresach i zjazdach naukowych w kraju i za granicą , 17. prac poglądowych, dwóch monografii, 32. rozdziałów w monografiach lub podręcznikach i współredaktorem pięciu monografii. Większość prac oryginalnych została opublikowana w prestiżowych czasopismach i monografiach o zasięgu międzynarodowym, w tym aż 94 prace w czasopismach z listy filadelfijskiej. Dzięki temu Pani Profesor znana jest w kręgach fizjologii światowej, a o Jej wysokiej pozycji naukowej w kraju i za granicą świadczy jeden z najwyższych naszym kraju wyników wskaźnika impact faktor w dziedzinie fizjologii wysiłku fizycznego, który wynosi około 130 punktów.

Profesor Krystyna Nazar jest wieloletnim członkiem z wyboru krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, jak np.: Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, European College of Sport Science, International Sport Science and Physical Education Council-Research Group on Biochemistry of Exercise, oraz rad naukowych wielu czasopism zagranicznych i krajowych, np.: „Journal of Occupationl Safety and Ergonomice”, „Clinical Physiology and Functional Imaging”, „Biology and Sport”, „Medicina Sportiva”, „Wychowanie Fizyczne i Sport”.

Ze względu na wysoką pozycję naukową i uznany autorytet w kraju i na świecie Profesor Krystyna Nazar była i jest wybierana często do rad i komitetów naukowych wielu instytucji, jak np.: Komitet Nauk Fizjologicznych PAN, Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej PAN, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Instytut Sportu. Odbyła także wiele międzynarodowych staży naukowych w renomowanych ośrodkach europejskich, kierowanych przez wybitnych fizjologów, między innymi w Zakładzie Fizjologii Wysiłków Fizycznych, prowadzonym przez prof. P.O. Astranda na Uniwersytecie w Sztokholmie, w Instytucie Augusta Krogha na Uniwersytecie w Kopenhadze, gdzie uczestniczyła w badaniach pod kierownictwem B. Saltina. Ponadto odbywała krótkie zagraniczne wizyty studyjne jako „visiting professor” na Uniwersytetach w Oxfordzie i Nottingham, Kilonii, Ulm, Grazu, Sztokholmie, Geteborgu, Syracuse, N.Y., Columbia Missouri, Paryżu, Lyonie i w Madrycie.

Profesor Nazar jest współredaktorem i współautorem pierwszego w kraju podręcznika pt. „Wstęp do fizjologii klinicznej”, z którego wiedzę czerpią studenci wszystkich akademii wychowania fizycznego w Polsce. Jest zaangażowana także w proces kształcenia studentów. Na początku kariery zawodowej prowadziła ćwiczenia z fizjologii człowieka dla studentów AWF w Warszawie, a następnie ćwiczenia i wykłady z fizjologii stosowanej dla studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Aktualnie Profesor Krystyna Nazar prowadzi seminaria i wykłady w języku angielskim dla zagranicznych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wypromowała 14 doktorów. Jest doktorem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2009).

24 września 2010 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010-2011 Profesor Krystyna Nazar otrzymała  tytuł doktora honoris causa naszej Akademii na podstawie uchwały nr 25 Senatu z dnia 17 czerwca 2010 r.