Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rok 2006 - prof. Robert M. Malina

Doktorzy Honoris Causa

18 września 2006 r.

malina.jpgProfesor Robert M. Malina urodził się 19.09.1937 w Brooklynie, w Nowym Jorku, USA. Studia wyższe ukończył w 1960 roku na Uniwersytecie Wisconsin, Madison uzyskując stopień magistra z zakresu wychowania fizycznego i należy do grona pierwszych absolwentów tego kierunku. Trzy lata później, w roku 1963 na tym samym Uniwersytecie uzyskuje stopień doktora nauk (Ph. D.) z zakresu wychowania fizycznego. Promotorem pracy doktorskiej był wybitny badacz rozwoju człowieka i jego sprawności fizycznej, prof. G.L.Rarick. W 1968 obronił drugą pracę doktorską z zakresu antropologii na Uniwersytecie w Pensylwanii w Filadelfii, a promotorem dysertacji był prof. W.M.Krogman. Od 1967 do 1995 r. Profesor Malina pracował w Katedrze Antropologii oraz Katedrze Kinezjologii i Edukacji Zdrowotnej na Uniwersytecie w Austin w Teksasie

W latach 1995-2002 był zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Kinezjologii i Katedrze Antropologii na Uniwersytecie Stanowym w Michigan. Od roku 2002 do chwili obecnej pracuje na stanowisku profesora naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Tarleton, Stephenyille w Teksasie. Równolegle od ponad 30 lat Profesor Robert M. Malina realizuje program badawczy w Oaxaca w Meksyku współpracując z Instytutem Kulturoznawstwa Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Teksańskiego.

Profesor Robert M. Malina był zapraszany wielokrotnie jako profesor wizytujący na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Europie.

Uzyskał tytuł doktora Honoris Causa w Leuven (1989) i w Krakowie (2001). Udziałem Profesora Roberta M. Maliny były liczne wyróżnienia i nagrody akademickie.

Profesor Robert M. Malina był redaktorem naczelnym lub wchodził w skład rady naukowej w ponad 20 prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu światowym, jest także członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych z zakresu antropologii, wychowania fizycznego i sportu oraz medycyny:
- był redaktorem naczelnym (1990-2002) lub redaktorem określonej sekcji, najwyżej cenionych w świecie czasopism naukowych, m.in.: Yearbook ofPhysical Anthropology; American Journal of Human,
- prezydent Human Biology Council (1984-1986),
- prezydent American Academy ofPhysical Education (1986-1987 oraz 1987-1988),
- członek prezydium najpoważniejszej i największej w świecie organizacji naukowej działającej w zakresie wychowania fizycznego i sportu International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE - CIEPS -1989-1995).

Współpraca Profesora Roberta M. Maliny z ośrodkami naukowymi w Polsce ma udokumentowaną wieloletnią historię potwierdzoną także przez przyznanie Mu funkcji członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk, Wydział II Nauk Biologicznych (1991), nagrody Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie (1991) oraz honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1999).

Na różnych poziomach kształcenia akademickiego Profesor promował liczne grono studentów, był również promotorem 42 przewodów doktorskich.

Dorobek naukowy Profesora Roberta M. Maliny obejmuje ponad 500 pozycji. Są to głównie artykuły naukowe publikowane w renomowanych czasopismach naukowych oraz książki i monografie bądź rozdziały w tego typu opracowaniach.

Główne zainteresowania badawcze Profesora skupiają się wokół problemów z zakresu kinezjologii i antropologii rozwojowej i dotyczą uwarunkowań środowiskowych rozwoju oraz sprawności fizycznej młodej populacji z uwzględnieniem porównań biokulturowych. W swoich opracowaniach szczególną uwagę poświęca Profesor przebiegowi wzrastania i dojrzewania młodych adeptów sportu.

25 maja 2006 roku Senat naszej Uczelni podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Robertowi M. Malinie doktoratu honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.