Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Komisja Etyki

  • REGULAMIN  Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W regulaminie Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w § 2 jest mowa o WNIOSKU, który powinien być opracowany według punktów zawartych w ww. paragrafie.
WNIOSKI należy składać w formie pisemnej w gab. 250, bud. P-2 (sekretariat - mgr Joanna Kleczek, tel. 71 347 33 06) oraz przesyłać w wersji elektronicznej w jednym załączniku z rozszerzeniem .doc lub .docx na adres: joanna.kleczek@awf.wroc.pl

Uwagi

Forma pisemna wniosku powinna zawierać pismo przewodnie z prośbą o wyrażenie opinii ws. eksperymentu badawczego adresowane do Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy AWF we Wrocławiu z podpisem autora wniosku oraz zgodą Kierownika Katedry lub Zakładu.

Forma elektroniczna wniosku powinna zawierać wydruk treści pieczątek (jeżeli takie są na formie pisemnej)  oraz  imię i nazwisko przełożonego, a także elektroniczny (czytelny) podpis autora.

Zarządzenie nr 39/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r.
W sprawie: zasad i wysokości opłat za wydanie opinii przez Senacką Komisję ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 69/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.
W sprawie: zmiany treści załącznika określającego zasady i wysokość opłat za wydanie opinii przez Senacką Komisję ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu