Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

XI Dni Fizjoterapii

INFORMACJE O KONFERENCJI

Międzynarodowe Dni Fizjoterapii to konferencja naukowa ciesząca się dużym zainteresowaniem, na stałe wpisana w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutycznego, medycznego i kultury fizycznej. W roku 2022 temat wiodący konferencji to: „Od juniora do seniora- fizjoterapia łączy pokolenia”.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii odbędą się w dniach 26-28 maja 2022 r w formie hybrydowej, prelegenci jak i uczestnicy będą mogli wybrać bezpieczny dla siebie rodzaj uczestnictwa w wydarzeniu, poprzez udział stacjonarny lub za pośrednictwem platformy wideokonferencji.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:

 1. JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - prof. dr hab. Andrzeja Rokitę
 2. Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 3. Dziekana Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - prof. dr hab. Annę Skrzek
 4. Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów - dr hab. n. med. Macieja Krawczyka
 5. Prezydenta Wrocławia - Pana Jacka Sutryka

Celem Konferencji będzie debata i wymiana doświadczeń specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i społecznych na temat najnowszych dokonań w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki osób w różnym wieku począwszy od najmłodszych aż do wieku senioralnego. Nadrzędną ideą konferencji jest prezentacja i rozpowszechnienie zarówno istniejących, jak i nowych metod praktycznego zastosowania wyników badań w codziennej praktyce.

Styl życia współczesnego człowieka jest odzwierciedleniem stopnia zaspokojenia jego potrzeb zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym. Ma to ogromny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Nowocześnie pojmowana rehabilitacja jest działaniem ukierunkowanym nie tylko na poprawę funkcji związanych ze zdrowiem fizycznym, są to także nowoczesne rozwiązania umożliwiające proces powrotu do zdrowia w zakresie ciała i umysłu człowieka, polegają na zastosowaniu różnych metod psychoterapeutycznych i fizjoterapeutycznych połączonych z terapią zajęciową, jak również kosmetologią, a niezbędnych do powrotu człowieka do satysfakcjonującego go życia. Nowa sytuacja zdrowotna społeczeństwa jaka jest wynikiem pandemii Covid -19 spowodowała konieczność wdrożenia nowych metod skierowanych do pocovidowych pacjentów.

Konferencja jest więc próbą zwrócenia uwagi na istotne, aktualne problemy rehabilitacji i zdrowienia, a także szeroko rozumianej profilaktyki osób zdrowych i chorych we współczesnym świecie. Podczas tego naukowego wydarzenia będziemy poruszali najbardziej aktualne wątki, będące odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu człowieka zmiany w kontekście współczesnego rozwoju cywilizacji i nauki połączonej z praktyką.

W trakcie Konferencji zaplanowano 7 sesji składających się z dwóch bloków tematycznych. Z dziedziny Fizjoterapii zaplanowane jest 7 bloków specjalistycznych, z dzieciny Kosmetologii - 3 bloki tematyczne zaś z Terapii Zajęciowej - 2 bloki tematyczne. Wszystkie sesje przewidziane są w formie hybrydowej. W ramach Konferencji przewidziane są także sesje dla studentów, doktorantów oraz sesja plakatowa. Przewidziano udział 150 prelegentów stacjonarnych oraz nawet do 300 w trybie online, we wszystkich formach prezentacyjnych.

Tematyka sesji będzie obejmować zagadnienia dotyczące:

 • fizjoterapia w dobie Covid-19
 • szeroko rozumianej profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz zdrowotnych aspektów stylu życia w różnym wieku,
 • działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, roli aktywności fizycznej, żywienia w wieku rozwojowym, dorosłym i w wieku starszym,
 • psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw i wyznaczające styl życia i formy codziennych zachowań,
 • najnowszych doniesień dotyczących nowoczesnej fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, chorobach nowotworowych, schorzeniach narządu ruchu i chorobach układu nerwowego,
 • najnowsze kierunki badań nad procesem starzenia się organizmu. Rehabilitacja medyczna w procesie starzenia, osteoporozy, profilaktyka schorzeń geriatrycznych. Konsekwencje społeczne, polityczne a przede wszystkim ekonomiczne procesu starzenia się mające związek z szeroko rozumianym procesem rehabilitacji osób starszych;
 • nowoczesna kosmetologia w profilaktyce i opóźnianiu oznak starzenia się. Tematyka bardzo popularna i aktualna, obejmująca interdyscyplinarną koncepcję łącząca wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii, odgrywająca niebagatelną rolę we współczesnym świecie;
 • terapia zajęciowa w odniesieniu do codziennej aktywności i jakości życia. Wieloaspektowa rehabilitacja, poprawa dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych. Wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako istotny aspekt życia współczesnego człowieka.

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano certyfikowane warsztaty, skierowane do studentów lub dyplomowanych fizjoterapeutów, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, dermatologów i innych specjalistów medycznych o następującej tematyce:

 1. Podstawy treningu funkcjonalnego w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego
 2. Taping w fizjoterapii
 3. Wprowadzenie do terapii manualnej w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego
 4. Wybrane metody oceny mięśni dna miednicy w praktyce fizjoterapeutycznej.
 5. Dobre praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej.
 6. Metoda Feldenkraisa – w poszukiwaniu tego, co możliwe. Wsparcie rozwoju od juniora do seniora.
 7. Podologia

W ostatnim dniu konferencji zaplanowana jest sesja plakatowa skierowana przede wszystkim do młodych naukowców i studentów.

Zgodnie z tematem Naszej Konferencji, na XI Międzynarodowych Dniach Fizjoterapii nie może zabraknąć Juniorów i Seniorów. W ramach Konferencji odbędą się Dziecięca sesja plakatowa pt. „Od Juniora do Seniora Fizjoterapia łączy pokolenia” oraz wernisaż prac pt. „Pasja nie ma wieku”, których autorami są seniorzy, uczęszczający na zajęcia realizowane przez Katarzynę Kulpa. Łącząc naukę i praktykę zorganizowane zostaną także warsztaty tematyczne dla dzieci w wieku szkolnym i seniorów o tematyce aktywności fizycznej i jej znaczeniu w jakości życia.

Wybitni specjaliści stanowiący skład Komitetu Naukowego zagwarantują wysoki poziom merytoryczny. Czas debaty naukowej pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnej rehabilitacji osób w różnym wieku. Dostarczy podwalin teoretycznych potrzebnych do nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych. Nakreśli kierunki dalszych poszukiwań naukowych w celu podejmowania wyzwań stawianych współczesnemu człowiekowi w okresie od narodzin aż do śmierci.

Wśród planowanych 250 uczestników naszej konferencji nie może zabraknąć światowej sławy naukowców, specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, między innymi:

 • prof. dr hab. Marek Woźniewski (Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław)
 • prof dr. Rabih Chattat (University Of Bologna, It)
 • prof. Michael Davidson (Mount Sinai Medical School, USA)
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel (Uniwersytet Medyczny, Wrocław)
 • prof. dr hab. Joanna Rymaszewska (Uniwersytet Medyczny, Wrocław)
 • prof. dr hab. Anna Skrzek (Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław)
 • prof. Rose-Marie Dröes (Department Of Psychiatry, Vu University Medical Center, Amsterdam)

Największą grupą uczestników i odbiorców będą fizjoterapeuci, którzy chcąc być najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie, powinni podążać za nowymi kierunkami badawczymi, doniesieniami naukowymi oraz stosowanymi najnowocześniejszymi metodami. Przedstawione na konferencji wyniki badań będą doskonałą aktualizacją wiedzy dla tej grupy specjalistów. Poza tym celem tej cyklicznej konferencji jest łączenie nauki z praktyką.

Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszone w ramach Konferencji prace, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health jako numer specjalny pod tytułem „From Junior to Senior-Physiotherapy Connects Generations”.

Regulamin przygotowania pracy do druku wg zasad czasopisma http://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/physiotherapy_connects_generations.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Agnieszka Chwałczyńska, prof. AWF

Więcej: