Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie


X Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie

Sport, Turystyka i Rehabilitacja w Kulturze i Społeczeństwie

organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(Zakład Nauk Społecznych, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu i Wydział Fizjoterapii)

w dn. 30.09.2022-2.10.2022

Program konferencji

Piątek, 30 września 2022 (sala 2/8, budynek P 4)

 • 13.00 – rejestracja uczestników konferencji, pobranie materiałów konferencyjnych
 • 13.30 –13.45 Uroczyste powitanie Uczestników Konferencji organizowanej przez Zakład Nauk Społecznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu i Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie

Głos zabiorą:

 • Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu: dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie: prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
 • Kierownik Zakładu Nauk Społecznych: prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF

 

 • 13.45-14.00 Laudacja z okazji przyznania prof. dr hab. Andrzejowi Pawłuckiemu Honorowego Członkostwa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie: prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
 • 14.00-14.30 Wystąpienie prof. dr hab. Andrzeja Pawłuckiego nt. Pedagogia olimpijska
 • 14.30-14.40 Dyskusja

Sesja Plenarna

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław

 • 14.40-15.00 dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF w Poznaniu, W stronę postwzrostowej turystyki przyszłości
 • 15.00-15.20. dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF we Wrocławiu, Esport czy gaming? Problematyka terminologiczna i aksjologiczna
 • 15.20-15.40. Przerwa kawowa – hol, budynek P4

Sekcja 1. Etyka i zasada fair play w sporcie (s. 2/11, b. P 4)

Prowadzący: dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. UJK, dr Wojciech Doliński, UWr Wrocław

 • 15.40-16.00 dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław, Etyczna odpowiedzialność w sporcie
 • 16.00-16.20 dr hab. Jolanta E. Kowalska, prof. UŁ, Fair play w procesie wychowania dzieci i młodzieży (na przykładzie badań własnych)
 • 16.20-16.30 mgr Joanna Jastrzębska, UŁ, Fair play na treningach pływackich dzieci w wieku 7-10 lat z perspektywy trenera
 • 16.30-16.40 mgr Bartłomiej Lassek, UŁ, Fair play w deklaracjach zawodników pływania i ich trenera
 • 16.40-17.00 dyskusja
 • 17.15-17.45 Występ artystyczny ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA AWF WROCŁAW„KALINA”
 • 18.00-20.00 Późny obiad, „Kardamon” DS „Spartakus”, Kampus AWF
 • 20.00 Wyjazd na Stare Miasto

 

SOBOTA, 1 października 2022

Sekcja 2. Historia i współczesność (s. 2/9, b. P 4)

Prowadzący: dr hab. Jolanta E. Kowalska, prof. UŁ, dr Agnieszka Zygmont, AWF Wrocław

 • 9.00-9.20 dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. UJK, „Oto tu jest największe Colosseum świata” – historia sportu a literatura (wybrane aspekty)
 • 9.20-9.40 dr Tomasz Bohdan, Politechnika Opolska, Propagandowe wykorzystanie sportu i prasy sportowej podczas rywalizacji polsko-niemieckiej o Górny Śląsk po I wojnie światowej
 • 9.40-10.00 dr Agnieszka Połaniecka, Politechnika Koszalińska, Sport na Pomorzu Środkowym do 1945 roku - wymiar lokalny i ogólnoniemiecki
 • 10.00-10.20 dr Magdalena Żmuda-Pałka, AWF Kraków, Jędrzej Śniadecki – prekursor wychowania fizycznego na ziemiach polskich?
 • 10.20-10.40 dr hab. Robert Dobrowolski, prof. AWF Wrocław, Kultura fizyczna w epoce cyberkultury
 • 10.40-11:00 dr Adam Metelski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Czynniki warunkujące drugą karierę zawodową byłych sportowców
 • 11.00-11.20 Dyskusja
 • 11.20-11.40 Przerwa kawowa

Sekcja 3. Sport jako widowisko - perspektywa filozoficzna, religijna i aksjologiczna (s. 2/12, b. P 4)

Prowadzący: dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF Poznań, dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF

 • 9.00-9.20 dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska UAM Poznań, Zmiana systemu sportu jako widowiska
 • 9.20-9.40 dr Marcin Murzyn, Akademia Ignatium, Filozofia Tomasza z Akwinu a sport
 • 9.40-10.00 dr hab. Joanna Femiak AWF Warszawa, Znaczenie aktywnej subiektywności w kształtowaniu tożsamości psychofizycznej człowieka. Filozoficzne refleksje nad koncepcja ciała w teorii psychologii rehabilitacji
 • 10.00-10.20 dr Damian Barnat, AWF Kraków, Podobieństwa i różnice między przeżyciem sportowym a doświadczeniem religijnym
 • 10.20-10.40 dr Sara Wawrzyniak, AWF Wrocław, studentka Magdalena Węgrzyn, AWF Wrocław, System wartości zawodniczek i zawodników Reprezentacji Polski w korfballu
 • 10.40 -11.00 Dyskusja
 • 11.20-11.40 Przerwa kawowa

Sekcja 4. Urazy i zdrowie (s. 2/12, b. P 4)

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, UAM Poznań, dr hab. Robert Dobrowolski, prof. AWF Wrocław

 • 11.40 -12.00 mgr Reylin Maciejewski, mgr Marie Eloisa D. Ulanday, Agresja i postrzegane ryzyko urazów w sportach walk
 • 12.00-12:20 dr Magdalena Kwiek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Zawodowa i pozazawodowa aktywność sportowo-rekreacyjna a ryzyko urazów przeciążeniowych u strażaków - badania pilotażowe
 • 12.20-12.40 dr Dominika Zawadzka, AWF Wrocław, dr Agnieszka Zygmont, AWF Wrocław, Interdyscyplinarność kluczem do skutecznej realizacji projektów społeczno-zdrowotnych
 • 12.40-13.00 dr Zygmunt Sawicki, Collegium Witelona. Uczelnia Państwowa w Legnicy, Miejsce zdrowia wśród innych motywów podejmowania aktywności sportowo-rekreacyjnej przez 18-letnią młodzież szkół bawarskich
 • 13.00-13.20 Dyskusja
 • 13.40 -15.00 Obiad, „Kardamon” DS „Spartakus”, Kampus AWF

Sekcja 5. Turystyka i Martial Arts (s. 2/12, b. P 4)

Prowadzący: dr hab. Joanna Femiak, AWF Warszawa, dr Dominika Zawadzka, AWF Wrocław

 • 15.00-15.20 dr Bartłomiej Krynicki, , prof. dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka, AWF Warszawa, INFRASTRUKTURA SPORTOWA W CZASIE PANDEMII – OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ
 • 15.20-15.40 dr Anna Ostrowska-Tryzno, AWF Warszawa, , prof. dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka, AWF Warszawa, Turystyka kulturowa w czasie pandemii – placówki muzealne wobec kryzysu
 • 15.40-16.00 dr Matylda Siwek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Możliwości rozwoju turystyki literackiej w Polsce
 • 16.00-16.20 mgr Danilo Contiero, University of West Scotland, Beneficial effects of a life commitment to martial arts: the model of a 71 years old Judo athlete and instructor
 • 16.20-16.40 Dyskusja
 • 17.00-20.00 Przyjęcie, „Kardamon” DS „Spartakus”, Kampus AWF

 

NIEDZIELA, 2 października 2022

Sekcja 6. Aktywność fizyczna i taniec (s. 2/9, b. P 4)

Prowadzący: dr Tomasz Bohdan, Politechnika Opolska

 • 10.00-10.20 dr Góźdź Joanna, UŚ Katowice, ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WYCHOWANIU
 • 10.20-10.40 dr Anna Bochenek, dr Marcin Bochenek, AWF Warszawa – Filia Biała Podlaska, Aktywność fizyczna jako element programu wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 10.40-11.00 dr Agnieszka Zygmont, AWF Wrocław, dr Dominika Zawadzka, AWF Wrocław, Znaczenie terapii tańcem w zmniejszaniu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek onkologicznych w sytuacji pandemicznej
 • 11.00-11.20 dr Wojciech Doliński, UWr Wrocław, Taniec seniorek – od przyjemności do emancypacji
 • 11.20-11.40 Dyskusja
 • 11.40-12.00 Podsumowanie X Ogólnopolskiej Konferencji PTNSS i wręczenie wyróżnień młodym pracownikom nauki
 • 12.15-13.15 Obiad, „Kardamon” DS „Spartakus”, Kampus AWF

Program Konferencji opracował Prof. Jerzy Kosiewicz

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, AWF Wrocław
 • Dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF Kraków
 • Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. UŁ
 • Dr hab. Anna Romanowska-Tołłoczko, prof. AWF Wrocław
 • Dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
 • Dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław
 • Dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF Poznań
 • Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
 • Dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. UJK
 • Prof. dr hab. Wojciech Cynarski, UR
 • Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak, KPU Krosno
 • Dr hab. Robert Dobrowolski, AWF Wrocław
 • Dr Agnieszka Surynt, AWF Wrocław
 • Dr Jolanta Gnitecka, AWF Wrocław
 • Dr Katarzyna Bukowska, AWF Wrocław
 • Dr Krystyna Boroń-Krupińska, AWF Wrocław
 • Dr Mirosława Marks, AWF Wrocław
 • Dr Aleksander Smoliński, AWF Wrocław
 • Dr Katarzyna Gębura, AWF Wrocław

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, AWF Wrocław
 • Dr hab. Anna Romanowska-Tołłoczko, prof. AWF Wrocław
 • Dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
 • Dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław
 • Dr Jolanta Gnitecka, AWF Wrocław
 • Dr Agnieszka Surynt, AWF Wrocław
 • Dr Barbara Pędraszewska, AWF Warszawa
 • Dr hab. Robert Dobrowolski, AWF Wrocław
 • Dr Katarzyna Bukowska, AWF Wrocław
 • Dr Mirosława Marks, AWF Wrocław
 • Dr Krystyna Boroń-Krupińska, AWF Wrocław
 • Dr Aleksander Smoliński, AWF Wrocław
 • Dr Katarzyna Gębura, AWF Wrocław

Do pobrania: