Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

SKŁAD RADY KOLEGIUM NAUKOWEGO

Przewodniczący:

1. Prof. dr hab. Krzysztof Maćkała                                                       

Zastępcy Przewodniczącego:

2. Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF           

3. Dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF                          

Członkowie Kolegium z tytułem profesora:

4. Prof. dr hab. Adam Kawczyński

5. Prof. dr hab. Jarosław Marusiak                                                        

6. Prof. dr hab. Andrzej Rokita 

7. Prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura                                                          

8. Prof. dr hab. Anna Skrzek                                                                 

9. Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska                                  

Dyrektor Szkoły Doktorskiej:

10.  Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF                                   

Członkowie Kolegium zatrudnieni na stanowisku profesora Uczelni:

11.  Dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF                                                   

12.  Dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF 

13.  Dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF 

14.  Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF                                                

15.  Dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF                                            

16.  Dr hab. Iwona Malicka, prof. AWF                                                

17.  Dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF                                                                 

18.  Dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF                         

19.  Dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF 

20.  Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF