Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wymagane dokumenty

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego znajdują się na stronie Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej prosi o składania dokumentów przez Kandydatów do nadania stopnia doktora habilitowanego za pośrednictwem systemu ePUAP. Z informacji uzyskanej z RDN wynika, że powoli odchodzą od wersji papierowej, sadząc że elektroniczna forma składania dokumentów jest najlepsza i ułatwia pracę w RDN i jednostkach naukowych z uwagi na szybsze i skuteczniejsze dostarczanie właściwych dokumentów do uczelni.

W przypadku składania dokumentów w powyżej wspomnianej formie, należy je podpisać podpisem kwalifikowanym. Więcej informacji dotyczących szczegółów składania dokumentów oraz możliwości utworzenia darmowej wersji podpisu kwalifikowanego można uzyskać na stronie internetowej pod podanym linkiem:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html