Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Prowadzone postępowania

Paweł Piepiora

Komisja habilitacyjna:

1. Przewodniczący – prof. dr hab. Józef Langfort – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (RDN)
2. Sekretarz – dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk – Politechnika Opolska (RDN)
4. Recenzent – prof. dr hab. Wojciech Czarny – Uniwersytet Rzeszowski (RDN)
5. Recenzent – prof. dr hab. Dariusz Doliński – Uniwersytet Humanistycznospołeczny
6. Recenzent – prof. dr hab. Adam Maszczyk – Akademia Wychowania im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (RDN)
7. Członek komisji – dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Recenzje:

Uchwała komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Kolegium Naukowego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego


Marta Niewczas

Komisja habilitacyjna:

1. Przewodniczący – prof. dr hab. Józef Langfort – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie (RDN)
2. Sekretarz – dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Recenzent – prof. dr hab. Tomasz Jurek – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (RDN)
4. Recenzent – prof. dr hab. Elżbieta Biernat – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5. Recenzent – dr hab. Mariusz Zasada – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (RDN)
6. Recenzent – prof. dr hab. Jacek Zieliński – Akademia Wychowania im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (RDN)
7. Członek komisji – prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Recenzje:

Uchwała Rady Kolegium Naukowego w sprawie umorzenia postępowania


Aleksandra Stachoń

Komisja habilitacyjna:

1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Jędrzej Antosiewicz – Gdański Uniwersytet Medyczny (RDN)
2. Sekretarz – dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Recenzent – dr hab. Zbigniew Barabasz – Uniwersytet Rzeszowski (RDN)
4. Recenzent – prof. dr hab. Miłosz Czuba – Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (RDN)
5. Recenzent – prof. dr hab. Wiesław Osiński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (RDN)
6. Recenzent – dr hab. Wioleta Umławska, prof. PWr – Uniwersytet Wrocławski
7. Członek komisji – dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Recenzje:

Uchwała komisji habilitacyjnej

Uchwala Rady Kolegium Naukowego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego


Ziemowit Bańkosz

Komisja habilitacyjna:
1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Jędrzej Antosiewicz – Gdański Uniwersytet Medyczny (RDN)
2. Sekretarz – dr hab. Marek Konefał, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Buśko – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
4. Recenzent – prof. dr hab. Adam Maszczyk – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (RDN)
5. Recenzent – dr hab. Tomasz Gabryś, prof. UJD – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (RDN)
6. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Mastalerz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (RDN)
7. Członek komisji – dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław– Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Recenzje:

Uchwała komisji habilitacyjnej

Uchwala Rady Kolegium Naukowego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 


Aleksy Chmiel - postępowanie odwoławcze:

Komisja habilitacyjna:
1. Przewodniczący - prof dr hab. Tomasz Jurek
2. Sekretarz - dr hab. Jakub Adamczyk
3. Recenzent - prof. dr hab. Jan Kęsik
4. Recenzent - dr hab. Zbigniew Pilarczyk
5. Recenzent - dr hab. Michał Lenartowicz
6. Członek komisji - prof. dr hab. Henryk Ćwięk
7. Członek komisji - prof. dr hab. Jerzy Nowocień

Postępowanie prowadzone było w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a następnie w wyniku postępowania odwoławczego decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów sprawę przekazano do dalszego procedowania Radzie Kolegium Naukowego AWF we Wrocławiu:

 


Adam Kawczyński - postępowanie wznowieniowe:

Komisja habilitacyjna:
1. Przewodniczący - prof. Anna Jegier - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Sekretarz - dr hab. Waldemar Andrzejewski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Recenzent - prof. Urszula Sławińska -  Instytut Biologii DOświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
4. Recenzent - prof. Jerzy Żołądź -  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
5. Recenzent - prof. Jan Górski - Uniwerystet Medyczny w Białymstoku
6. członek komisji - prof. Jakub Taradaj - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
7. członek komisji - prof. Jerzy Sadowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej