Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Regulamin obowiązuje osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Załączniki - wzory do pobrania:


Kontakt do Biura Rady Kolegium Naukowego:
mgr Anna Bąk
al. I.J.Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
budynek P-4, p.2/37 (Stadion Olimpijski)
tel. 71/ 347-30-71
e-mail: anna.bak@awf.wroc.pl

 


Tzw."stary tryb" przewodów doktorskich:

Osoby, którym wszczęto przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 r. - kontynuują je zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwały w ww. przewodach podejmuje Rada Kolegium Naukowego, natomiast poszczególne etapy przewodu doktorskiego i ich obsługa administracyjna realizowana jest na Wydziałach, na których przewód był wszczęty oraz zgodnie z przyjętą na tych Wydziałach procedurą.  

Kontakt dla doktorantów z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu:
mgr Hanna Naleśniak
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
Hala Wielofunkcyjna, pok. 72
tel. 71/ 347-34-74
e-mail: hanna.nalesniak@awf.wroc.pl

Kontakt dla doktorantów z Wydziału Fizjoterapii:
mgr Anna Bąk
Dziekanat Wydziału FIzjoterapii
budynek P-4, pok.2/37 
tel. 71/ 347-30-71
e-mail: anna.bak@awf.wroc.pl