Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wygraj staż w Parlamencie Europejskim

Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych województw dolnośląskiego i opolskiego i ma na celu pomoc młodym ludziom w poznaniu mechanizmów działania instytucji europejskich oraz zdobyciu cennego doświadczenia zawodowego, które przyczyni się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Dwójka finalistów zostanie nagrodzona możliwością odbycia płatnego stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Formularz aplikacyjny oraz ewentualne pytania proszę kierować pod adres: europosel.jduda@gmail.com