Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Fundusz Aktywności Studenckich (FAST)

Wrocławskie Centrum Akademickie
zaprasza studentów i doktorantów wrocławskich uczelni do udziału w konkursie na dofinansowanie projektów akademickich w ramach Funduszu Aktywności Studenckich (FAST).

O dofinansowanie z budżetu miejskiego mogą ubiegać się wszystkie koła naukowe, organizacje i grupy studenckie działające przy wrocławskich uczelniach.
Każdy ze zgłoszonych projektów ma szansę na dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł.

Na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego znajdują się informacje szczegółowe dotyczące konkursu oraz wniosek o dofinansowanie i regulamin:

https://wca.wroc.pl/