Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Dariusz Mroczek prof. AWF

dr hab. Dariusz Mroczek
prof. AWF
Stanowisko: Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Turystyka i Rekreacja
Dariusz Mroczek

Urodzony w 1975 r. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność trenerska w piłce siatkowej.  Akademię ukończył w 2000 roku zdobywając uprawnienia instruktorskie z piłki siatkowej i pływania. W tym też roku podjął pracę w Uczelni pracując kolejno  w latach 2000-2005  jako Asystent w Zakładzie Piłki Siatkowej w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych, w latach 2005-2007 jako Asystent w Zakładzie Motoryczności Gracza w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych, w latach 2008-2012 jako Wykładowca w Zakładzie Treningu Motoryczności w Katedrze Motoryczności Sportowca, w latach 2012-2016 jako Adiunkt w Zakładzie Treningu Motoryczności w Katedrze Motoryczności Sportowca. Od 2016 do chwili obecnej jako adiunkt a później profesor Uczelni w Zakładzie Treningu Motoryczności w Katedrze Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu. Od roku 2020 jest Kierownikiem Zakładu Motoryczności Człowieka. W latach 2007- 2014 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej prowadząc zajęcia w kasach sportowych o profilu minisiatkówka.

W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, następnie w roku 2018 stopień doktora habilitowanego. W latach 2019-2020 był członkiem Rady Uczelni. Pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Mobbingu.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach. Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z analizą i oceną działań zawodników grających w piłkę siatkową, charakterystyka wysiłku fizycznego podczas gry w siatkówkę, badaniami nad szybkością reagowania i wykonania ruchu przez siatkarzy oraz określeniem zmian biochemiczno – fizjologicznych zachodzących w organizmie zawodników podczas wysiłku, w rzeczywistych warunkach zespołowych gier sportowych.

W latach 2011 - 2020 był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich na Wydziale Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu. Od roku 2008 prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:  Motoryczność Sportowca, Monitorowanie zdolności motorycznych w warunkach wysiłku startowego, Kształtowanie i kontrola zdolności szybkościowych, Trening personalny, Trening funkcjonalny, Kształtowanie i diagnozowanie zdolności koordynacyjnych, Kształtowanie i monitorowanie zdolności wytrzymałościowych, siłowych i szybkościowych, Specjalistyczne warsztaty trenerskie, Trening regeneracyjny.