Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje Komisji Wyborczej Akademii

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej AWF Wrocław

Obwieszczenie
Przewodniczącego  Komisji Wyborczej  
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 29 listopada 2021 roku

W sprawie głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej  w celu dokonania wyborów uzupełniajacych do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nauczycieli Centrum Języków Obcych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Na podstawie Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zapraszam na dzień  09. grudnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 12.30-13.30 do głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, nauczycieli Centrum Języków Obcych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w celu wyboru jednego przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 09. grudnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 12.30-13.30.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 • Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 wybory odbędą się w formie zdalnej. W głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.
 • Kandydatów można zgłaszać bezpośrednio u Sekretarza Komisji mgr Ewy Górskiej, w pokoju 206, pawilon P3 lub w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborczą Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej do piątku
  3. grudnia do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl).  Kandydat, również drogą elektroniczną, wyraża zgodę na kandydowanie.

Załączniki:

 

Protokół zebrania Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego w dniu 22.11.2021r.

Zebranie dotyczyło wyborów uzupełniających do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nauczycieli Centrum Języków Obcych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

Uczestniczyli w nim członkowie Komisji :

 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF
 • Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 • Dr Adam Paluszak
 • Mgr Natalia Danek
 • Mgr Ewa Górska

Program zebrania:

Opracowano i przyjęto kartę zgłoszenia kandydatów do Senatu

Przyjęto datę 29.11.2021 na opublikowanie obwieszczenia wyborczego.

Zgłaszanie kandydatów w formie bezpośredniej u sekretarza Komisji mgr Ewy Górskiej lub e-mailem na adres: ewa.gorska@awf.wroc.pl.  do 3.12.2021 (piątek) do godz. 12.00

Wybory kandydata do Senatu odbędą się 9.12.2021 o godz. 12.30 – 13.30  
w formie elektronicznej, linki zostaną wysłane drogą mailową przez Centrum Informatyczne.

Przewodniczącymi zebrania wyborczego zostali wyznaczeni:  dr hab. Marek Konefał, prof. AWF i dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF

Wszystkie proponowane rozwiązania przyjęto jednogłośnie w formie uchwał głosowaniu jawnym.

Protokół sporządziła:

Mgr Ewa Górska
Sekretarz Komisji

Protokół Komisji Wyborczej AWF Wrocław z wyborów do RGNiSW z dnia 30.09.2021

Protokół Komisji Wyborczej Akademii Wychownia Fizycznego we Wrocławiu z wyborów kandydata do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencjię 2022-2025, w dniu 30.09.2021

Protokół zebrania Uczelnianej Komisji Wyborczej AWF Wrocław w dniu 13.09.2021 r.

Protokół zebrania
Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego
w dniu 13.09.2021r. o godz. 11.30

 

Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Wyborczej Akademii:

 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr Krzysztof Kałużny
 • Dr Adam Paluszak
 • Mgr Ewa Górska

Program zebrania:

 1. Opracowano i przyjęto regulamin wyboru kandydatów  do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Ustalono dzień 27.09.2021 (poniedziałek) na opublikowanie obwieszczenia wyborczego.
 3. Wybory kandydata/ów do RGNiSW odbędą się 30.09.2021 o godz. 11.00 w Hali Wielofunkcyjnej nr 87.
 4. Przyjęto, że zgłoszenia kandydatów będą dokonywane na zebraniu wyborczym.
 5. Komisja przyjęła, że osobą odpowiedzialną za przygotowanie sali z ramienia Komisji będzie dr Krzysztof Kałużny wraz z wyznaczoną osobą z administracji.
 6. Osobami prowadzącą zebranie wyborcze  będą:  dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF oraz dr hab. Marek Konefał, prof. AWF.

Protokół sporządziła:
Mgr Ewa Górska
Sekretarz Komisji

Do pobrania:

Wybrano Senat Akademii Wychowania Fizycznego na kadencję 2020-2024

Skład Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
na kadencję 2020-2024

 • Prof. dr hab. Andrzej Rokita - Przewodniczący Senatu
 • Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska
 • Prof. dr. hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF
 • Dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
 • Dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF
 • Dr hab. Czesław Giemza, prof. AWF
 • Dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF
 • Dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF
 • Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 • Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF
 • Dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF
 • Dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF
 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. AWF
 • Dr hab. Jacek Stodółka, prof. AWF
 • Dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF
 • Dr Dagmara Chamela-Bilińska
 • Dr  Ireneusz Cichy
 • Dr Piotr Kunysz
 • Dr Tomasz Seweryniak
 • Dr Aneta Stosik-Sołtyk
 • Dr Dorota Wójtowicz
 • Mgr Dorota Dankiewicz–Pęzioł
 • Mgr inż. Janusz Gaczkowski
 • Mgr Katarzyna Olszewska
 • Kamila Jaje
 • Maja Malczyszyn
 • Natalia Osmólska
 • Weronika Przybylska
 • Paulina Świerczyńska

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

Protokół zebrania Uczelnianej Komisji Wyborczej AWF Wrocław z dnia 8.06.2020

Protokół zebrania
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego

w dniu 8.06.2020 r. godz. 13.45

Zebranie Komisji odbyło się zdalnie na platformie Cisco Webex Meeting.

Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Wyborczej Akademii:

 • Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – przewodniczący
 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 • Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF
 • Dr Adam Paluszak
 • Dr Krzysztof Kałużny
 • Mgr Ewa Górska
 • Mgr Natalia Danek
 • Mgr Joanna Kleczek
 • Mgr inż. Izabela Ubowska

Program zebrania:

 • Przeprowadzono jawne głosowanie za przyjęciem porządku zebrania (100% za)
 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF zreferował wyniki dotychczasowego głosowania w poszczególnych kuriach.
 • Omówienie obwieszczeń wyborczych II tury głosowania, które odbędzie się 10.06. w godz. 9.00-10.00 i ewentualnej III tury w godz. 13.00-14.00.
 • Zaakceptowanie przez Komisję wzoru protokołów wyborczych.
 • Przedstawienie składu Senatu na dzień 8.06.

Protokół sporządziła:
Mgr Ewa Górska
Sekretarz Komisji


Pobierz protokół

Wyniki wyborów do Senatu - I tura, Obwieszczenia wyborcze - II tura

Wyniki I tury wyborów do Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
na kadencję 2020-2024

(Uchwała nr 3/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 27. lutego 2020 roku, zmienia treść załącznika  nr 3 do Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.)

 

Wydział Wychowania Fizycznego  -  nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora Akademii,

 1. Dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
 2. Dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF
 3. Dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF
 4. Dr hab. Jacek Stodółka, prof. AWF
 5.  Dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF
 6.  ….

Wydział Fizjoterapii -  nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora Akademii,

 1. Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF
 2. Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF
 3. Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 4.  …

Wydział Sportu -  nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora Akademii,

 1. Dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF
 2. Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 3. Dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF
 4. Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska

Wydział Wychowania Fizycznego –  pozostali nauczyciele akademiccy

 1. Dr Ireneusz Cichy
 2.  …

Wydział Fizjoterapii – pozostali nauczyciele akademiccy

 1. Dr Dagmara Chamela-Bilińska

Wydział Sportu – pozostali nauczyciele akademiccy

 1. Dr Tomasz Seweryniak
 2. Dr Aneta Stosik-Sołtyk

Wydział Wychowania Fizycznego –  studenci

 1. Natalia Osmólska
 2. Weronika Przybylska

Wydział Fizjoterapii –  studenci

 1. Kaja Jaje
 2. Paulina Świerczyńska

Wydział Sportu - student

 1. Maja Malczyszyn

Doktorant

 1. Mgr Katarzyna Olszewska

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:   

 1. Mgr Dorota Dankiewicz –Pęzioł
 2. Mgr inż. Janusz Gaczkowski

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

II tura wyborów 10 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-10.00

OPCJONALNIE!

III tura wyborów 10 czerwca 2020 r. w godz. 13.00-14.00


Obwieszczenie
Przewodniczącego  Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2020 roku

W sprawie: II tury głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej  w celu dokonania wyborów  przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień  10 czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach 09.00-10.00 do głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej, wszystkich nauczycieli  akademickich zatrudnionych stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Fizjoterapii  w celu wyboru dwóch  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, spośród zgłoszonych kandydatów:

 1. Czesław Giemza
 2. Ryszard Jasiński
 3. Katarzyna Kisiel-Sajewicz

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i zostanie on aktywowany w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach 09.00-10.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz


Obwieszczenie
Przewodniczącego  Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2020 roku

W sprawie:  II tury głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej  w celu dokonania wyboru przedstawiciela do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień  10 czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach 09.00-10.00 do głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej, wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii,  w celu wyboru jednego  przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  spośród zgłoszonych kandydatów:

 1. Iwona Wilk
 2. Dorota Wójtowicz

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i zostanie on aktywowany w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach 09.00-10.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz


Obwieszczenie
Przewodniczącego  Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2020 roku

W sprawie: II tury głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej  w celu dokonania wyboru przedstawiciela do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień  10 czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach  09.00-10.00
do głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej,  wszystkich nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii na Wydziale Wychowania Fizycznego,  w celu wyboru jednego  przedstawiciela
do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  spośród zgłoszonych kandydatów:

 1. Stanisław Czyż
 2. Eugenia Murawska- Ciałowicz
 3. Marek Rejman
 4. Mariusz Sołtysik
 5. Grzegorz Żurek

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i zostanie on aktywowany w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach 09.00-10.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz


Obwieszczenie
Przewodniczącego  Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2020 roku

W sprawie: II tury głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej  w celu dokonania wyboru przedstawiciela do Senatu  na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień  10  czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach 09.00-10.00 o głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej,  wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego w celu wyboru jednego  przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, spośród zgłoszonych kandydatów:

 1. Piotr Kunysz
 2. Anna Kwaśna
 3. Wojciech Wiliński
 4. Piotr Zarzycki

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i zostanie on aktywowany w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa)  w godzinach 09.00-10.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

 

 

 

 

Protokół zebrania Uczelnianej Komisji Wyborczej AWF Wrocław z dnia 29.05.2020

Zebranie Komisji odbyło się zdalnie na platformie Cisco Webex Meeting punktualnie o godz. 14.00. Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Wyborczej Akademii:

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – przewodniczący

 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 • Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF
 • Dr Adam Paluszak
 • Dr Krzysztof Kałużny
 • Mgr Ewa Górska
 • Mgr Joanna Kleczek
 • Mgr inż. Izabela Ubowska

Program zebrania:

 1. Przyjęcie porządku zebrania w głosowaniu jawnym (100% za).
 2. Informacja prof. dr hab. J.Migasiewicza w sprawie uczestniczenia w wyborach kierownika Biura Promocji dr Edyty Pieniackiej.
 3. Wskazanie przez Przewodniczącego Komisji osób prowadzących zebrania wyborcze na Wydziałach z grona profesorów : WF – dr hab. Marek Konefał, prof. AWF, Sportu – dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF, Fizjoterapii – dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF.
  Z grona pozostałych nauczycieli i studentów: Wydział WF – dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF, Sportu: dr hab. Marek Konefał, prof. AWF, Fizjoterapii: dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF oraz z grona administracji: dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF.
  Z grona doktorantów: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.
 4. Relacja dyrektor Centrum Informatycznego mgr inż. Izy Ubowskiej  dotycząca testowania systemu do głosowania. Prezentacja karty wyborczej i dyskusja nad nią.
 5. Dyskusja nad raportem zbiorczym z głosowania wygenerowanym z systemu.
 6. W głosowaniu jawnym zatwierdzenie elektronicznego wzoru karty wyborczej (100% za).

Kolejne zebranie wyznaczono na wtorek 2.06.2020 o godz. 12.00.

Protokół sporządziła;
Mgr Ewa Górska
Sekretarz Komisji

Obwieszczenia wyborcze - profesorowie zatrudnieni w AWF Wrocław

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień 04 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 10.00-11.00 do głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej, wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii na Wydziale Sportu, w celu wyboru czterech przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 04 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 10.00-11.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. (…)
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wybory odbędą się w formie zdalnej. Z uwagi na konieczność przesłania karty do głosowania na służbowy adres mailowy, w głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej we wtorek 2. czerwca do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl). Kandydat, również drogą elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie.


Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień 04 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 12.00-13.00 do głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej, wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Fizjoterapii w celu wyboru pięciu przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 04 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 12.00-13.00.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. (…)
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wybory odbędą się w formie zdalnej. Z uwagi na konieczność przesłania karty do głosowania na służbowy adres mailowy, w głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej we wtorek 2. czerwca do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl). Kandydat, również drogą elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie.


Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień 04 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 13.00-14.00 do głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej, wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii na Wydziale Wychowania Fizycznego, w celu wyboru sześciu przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 04 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 13.00-14.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. (…)
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wybory odbędą się w formie zdalnej. Z uwagi na konieczność przesłania karty do głosowania na służbowy adres mailowy, w głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej we wtorek 2. czerwca do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl). Kandydat, również drogą elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie.

Obwieszczenie wyborcze - doktoranci

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem narzędzi internetowych w celu dokonania wyborów przedstawiciela do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród wszystkich doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Regulamin Doktorantów

Zapraszam w dniu 04 czerwca 2020 roku do głosowania z wykorzystaniem  narzędzi internetowych,  wszystkich doktorantów Akademii, w celu wyboru jednego przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Samorządu  Doktorantów.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje  doktorantom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu doktoranta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Obwieszczenia wyborcze - pozostali nauczyciele akademiccy

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej  w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Senatu  na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień  05 czerwca 2020 roku (piątek)  w godzinach 09.00-10.00 do głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej,  wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego w celu wyboru dwóch  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 05 czerwca 2020 roku (piątek) w godzinach 09.00-10.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. (…)
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wybory odbędą się w formie zdalnej. Z uwagi na konieczność przesłania karty do głosowania na służbowy adres mailowy, w głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej we wtorek 2. czerwca do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl). Kandydat, również drogą elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie.


Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień 05 czerwca 2020 roku (piątek) w godzinach 12.00-13.00 do głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej, wszystkich pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii, w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 05 czerwca 2020 roku (piątek) w godzinach 12.00-13.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. (…)
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wybory odbędą się w formie zdalnej. Z uwagi na konieczność przesłania karty do głosowania na służbowy adres mailowy, w głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej we wtorek 2. czerwca do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl). Kandydat, również drogą elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie.


 

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień 05 czerwca 2020 roku (piątek) w godzinach 13.00-14.00 do głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej, wszystkich pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Sportu, w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 05 czerwca 2020 roku (piątek) w godzinach 13.00-14.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. (…)
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wybory odbędą się w formie zdalnej. Z uwagi na konieczność przesłania karty do głosowania na służbowy adres mailowy, w głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej we wtorek 2. czerwca do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl). Kandydat, również drogą elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie.


 

Obwieszczenie wyborcze - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapraszam na dzień 08 czerwca 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.00 do głosowania z wykorzystaniem platformy internetowej, wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii, w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy)  do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 08 czerwca 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. (…)
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) wybory odbędą się w formie zdalnej. Z uwagi na konieczność przesłania karty do głosowania na służbowy adres mailowy, w głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej we wtorek 2. czerwca do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl). Kandydat, również drogą elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie.


Obwieszczenia wyborcze - studenci

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej  
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem narzędzi internetowych w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Regulamin Studentów

Zapraszam w dniach 04-08 czerwca 2020 roku do głosowania z wykorzystaniem  narzędzi internetowych,  wszystkich studentów Wydziału Wychowania Fizycznego, w celu wyboru dwóch   przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej  
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem narzędzi internetowych w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród studentów Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Regulamin Studentów

Zapraszam w dniach 04-08 czerwca 2020 roku do głosowania z wykorzystaniem  narzędzi internetowych,  wszystkich studentów Wydziału Fizjoterapii, w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej  
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 roku

W sprawie: głosowania z wykorzystaniem narzędzi internetowych w celu dokonania wyborów przedstawiciela do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród studentów Wydziału Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Regulamin Studentów

Zapraszam w dniach 04-08 czerwca 2020 roku do głosowania z wykorzystaniem  narzędzi internetowych,  wszystkich studentów Wydziału Sportu, w celu wyboru jednego   przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

 

 

Protokół zebrania Uczelnianej Komisji Wyborczej AWF w dniu 22.05.2020 r.

Zebranie Komisji odbyło się zdalnie na platformie Cisco Webex Meeting punktualnie o godz. 14.00. Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Wyborczej Akademii:

 • Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – przewodniczący
 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 • Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF
 • Dr Adam Paluszak
 • Dr Krzysztof Kałużny
 • Mgr Ewa Górska
 • Mgr Natalia Danek
 • Mgr Joanna Kleczek
 • Mgr inż. Izabela Ubowska
 • Robert Janusz

Program zebrania:

 1. Przyjęcie porządku zebrania w głosowaniu jawnym (100% za).
 2. Omówienie procesu zgłaszania kandydatów do Senatu na kadencję 2020-24. Przewodniczący Komisji wyraził zgodę na przyjmowanie kart zgłoszenia kandydatów przed wyznaczonym terminem (2.06.).
 3. Przedstawienie terminarza wyborczego – dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF.
 4. Przyjęcie terminarza poprzez jawne głosowanie (100% za).
 5. Dyskusja nad przygotowaniem obwieszczeń wyborczych.
 6. Informacja z Centrum w sprawie kont pocztowych – dyrektor Centrum Informatycznego
  mgr inż. Izabela Ubowska.

Kolejne zebranie wyznaczono na piątek 29.05.2020 o godz. 14.00.

Protokół sporządziła:

Mgr Ewa Górska
Sekretarz Komisji

 

Do pobrania:

Protokół zebrania Uczelnianej Komisji Wyborczej AWF w dniu 15.05.2020 r.

Protokół zebrania
Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego

w dniu 15.05.2020 r. godz. 14.00

Zebranie Komisji odbyło się zdalnie na platformie Cisco Webex Meeting punktualnie o godz. 14.00. Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Wyborczej Akademii:

 • Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – przewodniczący
 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 • Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF
 • Dr Adam Paluszak
 • Dr Krzysztof Kałużny
 • Mgr Ewa Górska
 • Mgr Natalia Danek
 • Mgr Joanna Kleczek
 • Mgr inż. Izabela Ubowska
 • Robert Janusz

Program zebrania:

 1. Przeprowadzono głosowanie jawne  dotyczące przyjęcia porządku zebrania (100% za).
 2. Omówienie Regulaminu wyborów do Senatu na kadencję 2020-24 przeprowadzanego w warunkach zdalnego głosowania.
 3. Przyjęcie poprawek i podjęcie uchwały w wyniku głosowania jawnego (100% za) za przyjęciem Regulaminu wyborów do Senatu na kadencję 2020-24.
 4. Przedstawienie i dyskusja nad terminarzem czynności wyborczych.
 5. Następne zebranie odbędzie się 22.05. o godz. 14.00 za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meeting

Protokół sporządziła:
Mgr Ewa Górska
Sekretarz Komisji

Do pobrania:

Wybory do Senatu na kadencję 2020-2024

Informujemy, że zbliżające się Wybory do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ze względu na nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) odbędą się najprawdopodobniej w formie zdalnej. W głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.

Osoby nieposiadające służbowego adresu e-mail, proszone są o składanie wniosków o ich utworzenie. Ostateczny termin składania wniosków to 25.05.2020.

Procedura zakładania kont pocztowych: 

 1. Wypełnienie wniosku - pobierz winiosek
 2. Wypełniony wniosek musi zostać zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego.
 3. Zaakceptowany wniosek w formie skanu lub potwierdzony mailowo przez bezpośredniego przełożonego należy przesłać na adres ci@awf.wroc.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań na adres mailowy: ci@awf.wroc.pl, ewa.gorska@awf.wroc.pl.

Protokół zebrania Uczelnianej Komisji Wyborczej AWF w dniu 8.05.2020 r.

Zebranie Komisji odbyło się zdalnie na platformie Cisco Webex Meeting punktualnie o godz. 14.00. Rozpoczął je Przewodniczący prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz,  który po krótkim wstępnie oddał głos zastępy dr hab. Tomaszowi Sipko, prof. AWF

W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Wyborczej Akademii:

 • Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – przewodniczący
 • Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF
 • Dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
 • Dr hab. Sławomir Winiarski, prof. AWF
 • Dr Adam Paluszak
 • Dr Krzysztof Kałużny
 • Mgr Ewa Górska
 • Mgr Natalia Danek
 • Mgr Joanna Kleczek
 • Mgr inż. Izabela Ubowska
 • Stud. Weronika Przybylska

Program zebrania:

 1. Głównym tematem zebrania było omówienie zmian regulaminu wyborów do Senatu na kadencję 2020-24, które zostaną przeprowadzone w formie zdalnego głosowania, proponowana wersja została przekazana do dalszych konsultacji.
 2. Dyskutowane były aspekty techniczne przeprowadzenie wyborów, które referowała Dyrektor Centrum Informatycznego mgr inż. Izabela Ubowska
 3. Następne zebranie odbędzie się 15.05. o godz. 14.00 za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meeting

Protokół sporządziła:
Mgr Ewa Górska

Wybory do Senatu – ważna informacja!!!

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19), po konsultacji z władzami Uczelni, odwołuję na czas nieokreślony realizację wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024. Nowy kalendarz wyborczy Komisji Wyborczej Akademii przedstawię w stosownym terminie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 6.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 18 marca  2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego w celu wyboru dwóch  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186,  z późn. zm. 1), nie pełniła w nich służby ani  nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

 • Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 z grona studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 18 marca  2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Wychowania Fizycznego, w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z legitymacją studencką.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 5.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 marca  2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Sportu, w celu wyboru dwóch   przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186,  z późn. zm. 1), nie pełniła w nich służby ani  nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

 • Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu  na kadencję 2020-2024 z grona studentów Wydziału Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów Wydziału Sportu, w celu wyboru jednego  przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z legitymacją studencką.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 4.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020 – 2024 z grona studentów  Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Fizjoterapii w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z legitymacją studencką.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich,  zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii  w celu wyboru dwóch  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186,  z późn. zm. 1), nie pełniła w nich służby ani  nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

 • Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 3.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 10.00 w sali 156 w budynku P2 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli  akademickich zatrudnionych stanowisku profesora lub profesora Akademii,  na Wydziale Fizjoterapii  w celu wyboru pięciu  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 11.30 w sali 156 w budynku P2 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii na Wydziale Sportu, w celu wyboru czterech przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 156 w budynku P2 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii na Wydziale Wychowania Fizycznego, w celu wyboru sześciu przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz


Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020–2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone  w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów  bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.
Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.


Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z 2.03.2020 r.

W dniu 2 marca 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii, której przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.
Na posiedzeniu Komisji Wyborczej Akademii podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1. Przyjęcia podziału mandatów do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zał. 1).
 2. Zatwierdzenia wzoru kart do głosowania do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 3. Zatwierdzenia karty zgłoszenia kandydata do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w kadencji 2020 - 2024 oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (zał. 2) - do pobrania  karta zgłoszenia kandydata do Senatu.  
 4. Przyjęcia poprawionego terminarza czynności wyborczych w Akademii (zał. 3).

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Do pobrania

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z 6.02.2020 r.

W dniu 4 lutego 2020 roku zosta ły przeprowadzone, wybory na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu na kadencję 2020-2024. Pierwszym etapem procedury wyborczej by ł wybór Przewodniczącego Kolegium Elektorów, którym zosta ła Prof. dr hab. Anna Skrzek.
Rektorem, na kadencj ę 2020-2024, wybrany został dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF., aktualny Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wybory zostały przeprowadzone przez Komisj ę Wyborczą Akademii pod przewodnictwem Prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024

Kadencja Kolegium Elektorów Akademii rozpoczyna się  w dniu 23 stycznia 2020 roku i, stosownie do treści art. 25 ust. 5 (ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn.zm.), trwa cztery lata.

 1. Andrzejewski Waldemar
 2. Bańkosz Ziemowit
 3. Bartoszek Amadeusz
 4. Bartoszewicz Ryszard
 5. Bieć Ewa
 6. Bolach Bartosz
 7. Chaińska-Bieniek Agnieszka
 8. Chmura Paweł
 9. Chwałczyńska Agnieszka
 10. Ciałowicz Maria
 11. Cieśliński Wojciech
 12. Czapliński Rafał
 13. Czyż Stanisław
 14. Dankiewicz-Pęzioł  Dorota
 15. Dębiec-Bąk Agnieszka
 16. Demczuk-Włodarczyk Ewa
 17. Domaradzki Jarosław
 18. Dzięgiel Piotr
 19. Dziuba-Słonina Alicja
 20. Dziubek-Rogowska Wioletta
 21. Fugiel Jarosław
 22. Giemza Czesław
 23. Jaje Kamila
 24. Jasiński Ryszard
 25. Jeziernicki Bartłomiej
 26. Jonkisz-Gawrońska Magdalena
 27. Kassolik Krzysztof
 28. Kawczyński Adam
 29. Klimek Marcel
 30. Klimkowska Natalia
 31. Kisiel-Sajewicz Katarzyna
 32. Kłosowska Karolina
 33. Konefał Marek
 34. Kowalska Joanna
 35. Kumala Regina
 36. Kunysz Piotr
 37. Kwaśna Anna
 38. Maćkała Krzysztof
 39. Malicka Iwona
 40. Marusiak Jarosław
 41. Maciej Mraz
 42. Mauer-Różańska Renata
 43. Michaluk Tomasz
 44. Migasiewicz Juliusz
 45. Mraz Małgorzata
 46. Mroczek Dariusz
 47. Mroczkowska Katarzyna
 48. Mruk Adam
 49. Murawska-Ciałowicz Eugenia
 50. Naleśniak Hanna
 51. Nowak Elżbieta
 52. Oleśniewicz Piotr
 53. Osika Magdalena
 54. Osmólska Natalia
 55. Ostrowska Bożena
 56. Pasek Karolina
 57. Pezdek Krzysztof
 58. Pietraszewska Jadwiga
 59. Pietraszewski Bogdan
 60. Pitak Paweł
 61. Podhorska-Okołów Marzenna
 62. Polcyn Dominika
 63. Powroźnik Sara
 64. Reczko Włodzimierz
 65. Rejman Marek
 66. Romanowska-Tołłoczko Anna
 67. Rożek-Piechura Krystyna
 68. Rutkowska-Kucharska Alicja
 69. Sekułowicz Małgorzata
 70. Siemieński Adam
 71. Sikorski Robert
 72. Sipko Tomasz
 73. Skrzek Anna
 74. Słowińska-Lisowska Małgorzata
 75. Słychań Agnieszka
 76. Sobera Małgorzata
 77. Sobocińska Natalia
 78. Sokołowski Kamil
 79. Sołtysik Mariusz
 80. Stefaniak Tadeusz
 81. Stodółka Jacek
 82. Stonoga Wiesław
 83. Struzik Artur
 84. Sufleta Marcelina
 85. Szczepańska-Gieracha Joanna
 86. Szpala Agnieszka
 87. Szymański Arno
 88. Szymczyk Justyna
 89. Świerczyńska Paulina
 90. Turska Hanna
 91. Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga
 92. Widawski Krzysztof
 93. Wieczorek Marta
 94. Wiesner Wojciech
 95. Winiarski Sławomir
 96. Wilk Iwona
 97. Woźniewski Marek
 98. Zawadzka Dominika
 99. Żak Ernest
 100. Żurek Grzegorz

Kolegium Elektorów Akademi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławu na kadencję 2020-2024.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 22 stycznia 2020 r.

W dniu 22 stycznia 2020 roku odbyły się wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród studentów  poszczególnych Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wybrane zostały następujące osoby:

Wydział Fizjoterapii:

 1. Ciałowicz Maria
 2. Jaje Kamila
 3. Pasek Karolina
 4. Pitak Paweł
 5. Powroźnik Sara
 6. Sokołowski Kamil
 7. Świerczyńska Paulina
 8. Turska Hanna

Wydział Sportu:

 1. Czapliński Rafał
 2. Mroczkowska Katarzyna
 3. Mruk Adam
 4. Osika Magdalena
 5. Sikorski Robert
 6. Szymczyk Justyna

Wydział Wychowania Fizycznego:

 1. Jeziernicki Bartłomiej
 2. Klimek Marcel
 3. Klimkowska Natalia
 4. Osmólska Natalia
 5. Polcyn Dominika
 6. Sobocińska Natalia
 7. Sufleta Marcelina
 8. Żak Ernest

Komunikat - pobierz

Przewodniczący 
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 20 stycznia 2020 r.

W dniu 20 stycznia 2020 roku odbyły się wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024, spośród kolejnych kurii wyborczych.

Wybrane zostały następujące osoby:

Kuria pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych w Akademii:

 1. Włodzimierz Reczko

Kuria doktorantów:

 1. Amadeusz Bartoszek

Kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii:

 1. Agnieszka Chaińska-Bieniek
 2. Dorota Dankiewicz-Pęzioł
 3. Karolina Kłosowska
 4. Hanna Naleśniak
 5. Elżbieta Nowak
 6. Agnieszka Słychań
 7. Wiesław Stonoga
 8. Arno Szymański

Komunikat - pobierz

Przewodniczący 
Komisji Wyborczej Akademii

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 17 stycznia 2020 r.

W dniu 17 stycznia 2020 roku odbyły się wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na poszczególnych Wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wybrane zostały następujące osoby:

Wydział Fizjoterapii:

 1. Agnieszka Dębiec-Bąk
 2. Maciej Mraz
 3. Iwona Wilk
 4. Dominika Zawadzka

Wydział Sportu:

 1. Ziemowit Bańkosz
 2. Renata Mauer-Różańska

Wydział Wychowania Fizycznego:

 1. Magdalena Jonkisz-Gawrońska
 2. Regina Kumala
 3. Piotr Kunysz
 4. Anna Kwaśna

Komunikat - pobierz

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 15 stycznia 2020 r.

W dniu 15 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii, której przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz. 
W trakcie  posiedzenia dokonano wyboru:

 1. Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF  - zastępca

Na posiedzeniu Komisji Wyborczej Akademii podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1. Dokonanie podziału mandatów do Kolegium Elektorów Akademii (zał. 1).
 2. Przyjęcie stanowiska w sprawie czasu trwania kadencji  Kolegium Elektorów Akademii (zał. 2).
 3. Zatwierdzenie wzoru kart do głosowania do Kolegium Elektorów Akademii.

Zatwierdzenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Kolegium Elektorów Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w kadencji 2020-2024.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona studentów  Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 9.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Fizjoterapii w celu wyboru ośmiu (*) przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona studentów  Wydziału Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Sportu w celu wyboru sześciu przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona studentów  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zwołuję w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Wychowania Fizycznego w celu wyboru ośmiu (*) przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich zatrudnionych poza wydziałami Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli  akademickich zatrudnionych poza wydziałami Akademii  w celu wyboru jednego (*)  przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona doktorantów  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 11.30 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich doktorantów  w celu wyboru jednego przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii  w celu wyboru ośmiu (*)  przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli  akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii  w celu wyboru czterech   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 11.30 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Sportu w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickichnie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego w celu wyboru czterech  przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

Terminarz czynności wyborczych AWF we Wrocławiu na kadencję 2020-2024
Regulamin wyborczy Akademii na kadencję 202-2024

Regulamin wyborczy Akademii na kadencję 202-2024 - pobierz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii

W dniu 19 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii z udziałem JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF.
Obradom przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru zastępcy przewodniczego:

 • Dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF

oraz sekretarza:

 • Mgr Ewa Górska

Na posiedzeniu Komisji Wyborczej Akademii podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1. Przyjęcia regulaminu wyborczego Akademii,
 2. Przyjęcia terminarza czynności wyborczych w Akademii.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz