Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Immatrykulacja studentów Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

06.10

Immatrykulacja, to publiczny akt zaliczenia w poczet społeczności akademickiej poprzez uroczyste złożenie ślubowania.

W naszej Uczelni, aktu immatrykulacji dokonał JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Rokita w obecności przewodniczącego Rady Naukowej oraz Rady Szkoły Doktorskiej i zaproszonych gości. Uroczystość ślubowania Doktorantów odbyła się w dniu 06 października 2022 r. w Sali Kominkowej.

Ślubowanie  prowadził  JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Rokita, a Rotę  Ślubowania odczytała dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF, dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Na uroczystości obecni byli:

  • Prorektor da Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska,
  • Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Krzysztof Maćkała,
  • Rada Szkoły Doktorskiej: dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF - przewodnicząca  oraz  członkowie: dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF,  dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF, dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF,  prof. dr hab. Krzysztof Maćkała, oraz dr hab. Marek Konefał, prof. AWF
  • Zaproszeni Goście: opiekunowie naukowi Doktorantów, przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów Maciej Lachowicz.

Doktoranci włączeni do wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymali akty ślubowania.

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Fotoreportaż, fot. Andrzej Nowak