Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 3 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu. Słuchaczom dyplomy ukończenia studiów wręczył Prorektor ds. Nauczania, dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław. W uroczystości uczestniczyli: dr Regina Kumala - Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prof. dr hab. Krzysztof Maćkała, dr hab. Małgorzata Sobera, prof. AWF Wrocław, dr Anna Malska-Śmiałowska, dr Małgorzata Krzak, mgr Iwona Bartoszewicz i mgr Daria Rudnik.

"I znów czas pożegnania... Znów chwile wzruszenia... I znów łezka w niejednym oku... W końcu musiała nadejść chwila naszego rozstania na wakacyjny czas. Dziękujemy Pani Reginie, kierowniczce naszego UTW AWF i wszystkim prowadzącym zajęcia za bezmiar empatii i życzliwości, za pogłębianie relacji i budowanie mostów. Za rok rozwijania naszych aktywności, kreatywności i ochronę przed stagnacją i nudą. Dziękujemy za nasze radości, wzruszenia i kolejne pigułki szczęścia w plecakach naszych wspomnień. A jak wyglądało nasze ostatnie spotkanie? Popatrzmy na zdjęcia..."