Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Olejnica 2013 - 1

Olejnica 2013 - 1

Olejnica – mała wioska  położona w  województwie wielkopolskim,  miejsce realizacji AWF-owskich  programowych obozów letnich  niemal od 50 lat żyje własnym, wewnętrznym  rytmem. Ten wyczuwalny wszystkimi zmysłami puls  akcentowany jest terminami przyjazdu  kolejnych (z każdym rokiem jakby  młodszych) studentów. Z chwilą, kiedy kończy się obóz, kiedy nie słychać już młodzieńczego, radosnego gwaru, nawoływań,  i głośnego śmiechu, gdy nie budzi już rankiem dźwięk dzwonu  okolicę ogarnia melancholia i smutek... Niewielu jest takich, którzy  bez żalu rozstają się z tym miejscem, szczególnie wówczas,  kiedy olejnickie jeziora i lasy zaczynają ukazywać w promieniach jesiennego słońca  pełnię swej urody.

Wydaje się, że nie ma lepszego miejsca dla młodych ludzi rozpoczynających   studencką przygodę z wrocławskim AWF-em, niż  pobyt w tym pięknie położonym  pośród sosnowego lasu ośrodku. W tym roku funkcję kierowników obozów pełnili: koordynator przygotowań i realizacji obozów letnich  z ramienia Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego prof. Krystyny Zatoń - dr Michał Załęski  oraz dr Piotr Zarzycki i mgr Wojciech Bigiel. Tradycyjnie program obozu wypełniły zajęcia rekreacyjne, żagle, windsurfing, pływanie, kajakarstwo, bieg na orientację, były też wycieczki piesze, rowerowe,  grano w kręgle, kwadranta, tańczono i śpiewano. Olejnickie wieczory i noce wypełniły nastrojowe imprezy kulturalne: „Dotykanie gwiazd”, „Księżycowy czat” i „Horoskopy poetyckie”.Studenci z zapałem  realizowali także imprezy dla dzieci: „Bajkowy show” i „Grunt to rodzinka” popisywali się rozlicznymi talentami wokalnymi, tanecznymi i plastycznymi podczas wieczorów „Wszelkie przejawy artyzmu” i „Artystyczna liga grup” itp. Po raz kolejny wykazali się dużą pomysłowością i poczuciem humoru uczestnicząc w  „Biegu patrolowym”, dbali ponadto o otoczenie spontanicznie i ochoczo porządkując  nadbrzeże, sprzątając leśne dróżki i zagajniki.

We wrześniu, przy pięknej, słonecznej pogodzie miało miejsce w Olejnicy wyjazdowe posiedzenie Senatu. Przedstawiciele władz  Uczelni w przerwach pomiędzy obradami mieli okazję po raz kolejny  przekonać się, że ośrodek pięknieje  z każdym rokiem,  że wzrasta jego  atrakcyjność i funkcjonalność. Tradycyjnie we wrześniu odbył się także  obóz  adaptacyjny. Spotkania integracyjne przyszłych studentów realizowane są w Olejnicy dzięki  przychylności kolejnych rektorów naszej Uczelni: prof. Tadeusza Koszczyca i  prof. Juliusza Migasiewicza. Ważnym elementem zgrupowania było spotkanie przyszłych studentów z przedstawicielami władz Uczelni – Prorektorem ds Studenckich i Sportu Akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr. hab. Andrzejem Rokitą, prof. AWF, Prodziekanem Wydziału Fizjoterapii dr. hab. Bożeną Ostrowską, prof. AWF, Prodziekanami Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału Nauk o Sporcie: dr. Ryszardem Błachą, dr Kazimierzem Witkowskim oraz dyrektorem KS AZS AWF dr. hab. Grzegorzem Żurkiem. Piękna pogoda, ciekawy program, dobre warunki zakwaterowania, a przede wszystkim duże zaangażowanie  studentów Samorządu Studenckiego w realizację obozu - wraz z jego opiekunem dr. Maciejem Kochańskim i przewodniczącą Aleksandrą  Szyrwiel - sprawiły, że niejedna łza popłynęła w chwili rozstania. Funkcję kierownika obozu pełnił - sprawnie i uważnie kontrolując jego przebieg - dr Edward Caban, zajęcia taneczne i wokalne prowadził mgr Janusz Pietrzyk, a koordynatorem ds. progamowych  był niżej podpisany.

Henryk Nawara

PS.

W związku z przygotowaniami dotyczącymi  obchodów  50-lecia Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego AWF w Olejnicy zwracam się z gorącą prośbą do studentów i absolwentów naszej Uczelni  o nadsyłanie  - do końca grudnia 2013 r - obozowych wspomnień, opisów zajęć, anegdot, zdjęć, itp. Korespondencję proszę kierować na adres:   henryk.nawara@awf.wroc.pl