Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Obozy dydaktyczne w Olejnicy 2019

Obozy dydaktyczne w Olejnicy 2019

Już od 55 lat w Olejnicy - małej miejscowości położonej na ziemi leszczyńskiej - realizowane są programowe, letnie obozy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Inicjatorką lokalizacji dydaktycznych zgrupowań młodzieży w tym miejscu jest nestorka naszej Uczelni, uhonorowana najwyższym wyróżnieniem Laurem Akademii - doc. dr Zofia Dowgird. W tym roku, z ramienia dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego prof. dr. hab. Teresy Sławińskiej-Ochli funkcję kierowników obozów pełnili: koordynator przygotowań i realizacji obozów dr Michał Załęski oraz dr Ludwika Kosińska i mgr Wojciech Bigiel.

Podobnie jak w latach ubiegłych w Olejnicy z młodzieżą spotkał się Rektor AWF we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

Program obozów wypełniły zajęcia z pływania, żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, gier rekreacyjnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wieczorami studenci uczestniczyli w barwnych przedsięwzięciach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Bogaty i wartościowy program zajęć oraz duże zaangażowanie kadry w realizację treści szkoleniowych umożliwiły młodzieży zdobycie wiedzy i opanowanie nowych, ważnych umiejętności.

Henryk Nawara
Centrum Historii Uczelni