Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W dniu 26 września 2022 roku w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym umocowane są korzenie naszej Alma Mater odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu inaugurujące rok akademicki 2022/2023. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Prof. Andrzej Rokita rozpoczął posiedzenie Senatu od informacji, iż Uczelnia uzyskała imię i oficjalnie od 1 października nazwa Szkoły będzie brzmiała: Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Najważniejszym wydarzeniem uroczystości było nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. dr hab. Alojzemu Nowakowi.

Zanim jednak usłyszeliśmy łacińską sentencję „QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUM QUE SIT”, rozpoczynającą każdy rok akademicki prof. dr hab. Andrzej Rokita przywitał zaproszonych gości. Na wstępie słowa powitania skierował do Doktora Honoris Causa – oraz recenzentów jego dorobku naukowego: Profesora Bogusława Fiedora i Pana Profesora Józefa Lipca. Powitał również wszystkich studentów i absolwentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji naszej Uczelni a także zaproszonych gości.

Więcej...