Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Impreza Sportowo-Rekreacyjną dla uczniów SP nr 36

Impreza Sportowo-Rekreacyjną dla uczniów SP nr 36

W dniu 11 czerwca 2013 r. grupa studentów II roku Turystyki i Rekreacji zorganizowała Imprezę Sportowo-Rekreacyjną dla uczniów  klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 36.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem imprezy sprawowała dr Małgorzata Kałwa (Katedra Dydaktyki Sportu). Celem imprezy było doskonalenie zdolności orientowania się w terenie i poprawa koordynacji ruchowej. Ponadto zaakcentowano integrację dzieci z różnych klas, naukę rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie drużynowe. 

Uczniowie wykonywali zadania na 19 stacjach o różnym stopniu trudności.  Wszystkie drużyny, świetnie bawiąc się, spełniły postawione im wymagania. Impreza przyniosła dzieciom  oraz organizatorom wiele radości i satysfakcji a spędzony czas na świeżym powietrzu wpłynął na dobry nastrój wszystkich uczestników.

Fot. Kamila Piotrowska