Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Immatrykulacja studentów Szkoły Doktorskiej

Immatrykulacja studentów Szkoły Doktorskiej

Relacja zdjęciowa z Immatrykulacji studentów Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.
Fot.: Andrzej Nowak