Archiwum - Zarządzenia Dziekana

Wydziału Nauk o Sporcie  - 2015/2016 r.

Zarządzenie nr 34/2015/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów kierunku SPORT w semestrze zimowym 2016/2017.


Zarządzenie nr 33/2015/2016 z dnia 9 maja 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 32/2015/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentó studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 31/2015/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów oraz pracowników Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 30/2015/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

W sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 29/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów oraz pracowników Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 29/2015/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów oraz pracowników Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 28/2015/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 27/2015/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

W sprawie: realizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Sport, na Wydziale Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 26/2015/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport na Wydziale Nuk o Sporcie, w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 24/2015/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla styudentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 23/2015/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 22/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

W sprawie: zasad udziału studentów w zajęciach realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 20/2015/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 19/2015/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 na kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 18/2015/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 17/2015/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 15/2015/2016 z dnia 1 grudnia 2015 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku sport w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 14/2015/2016 z dnia 17 listopada 2015 roku

W sprawie: realizacji przedmiotu "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego) w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 13/2015/2016 z dnia 17 listopada 2015 roku

W sprawie: realizacji przedmiotu "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie) w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 12/2015/2016 z dnia 13 listopada 2015 r.

W sprawie: realizacji SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2015.2016, na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 11/2015/2016 z dnia 30 października 2015 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia na kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 10/2015/2016 z dnia 28 października 2015 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT, w roku akademickim 2015/2016, na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 9/2015/2016 z dnia 28 października 2015 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 7/2015/2016 z dnia 16 października 2015 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


 Zarządzenie nr 6/2015/2016 z dnia 9 października 2015 r.

W sprawie: powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych niestacjonarnych na kierunku SPORT.


 Zarządzenie nr 5/2015/2016 z dnia 7 października 2015 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 3/2015/2016 z dnia 28 września 2015 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia pracy naukowej" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2015/2016.


  Zarządzenie nr 2/2015/2016 z dnia 15 września 2015 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego na kierunku sport w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Archiwum