Archiwum - Zarządzenia Dziekana

Wydziału Nauk o Sporcie  - 2014/2015 r.

Zarządzenie nr 30/2014/2015 z dnia 13 maja 2015 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.


Zarządzenie nr 29/2014/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

W sprawie: realizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych  II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 26/2014/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego- obóz" dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku sport na Wydziale Nauk o Sporcie w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 23/2014/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia na kierunku sport w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.


Zarządzenie nr 22/2014/2015 z dnia 3 lutego 2015 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT, na Wydziel Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 21/2014/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku sport, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 20/2014/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

W sprawie: ustalenia terminu sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaoczynch) II stopnia kierunku sport w semstrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.


Zarządzenie nr 19/2014/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r.

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku stuidów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 17/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2014/2015, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 15/2014/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego, roku akademickiego 2014/2015 na kierunku SPORT, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 14/2014/2015 z dnia 21 listopada 2014 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku sport (specjalność: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie) w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 13/2014/2015 z dnia 29 października 2014 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku sport, w roku akademickim 2014/2015, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 12/2014/2015 z dnia 27 października 2014 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia na kierunku sport w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.


Zarządzenie nr 10/2014/2015 z dnia 10 października 2014 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 5/2014/2015 z dnia 26 września 2014 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia pracy naukowej" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 4/2014/2015 z dnia 18 września 2014 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku Sport, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 3/2014/2015 z dnia 12 września 2014 r.

W sprawie: powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku SPORT.


Zarządzenie nr 2/2014/2015 z dnia 12 września 2014 r.

W sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 1/2014/2015 z dnia 12 września 2014 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru ziomwego roku akademickiego 2014/2015 na kierunku sport na Wydziale Nauk o Sporcie.