Archiwum - Zarządzenia Dziekana

Wydziału Nauk o Sporcie  - 2013/2014 r.

Zarządzenie nr 31/2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.


Zarządzenie nr 25/2013/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport na Wydziale Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2013/2014.


Zarządzenie nr 24/2013/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia i II stopnia na kierunku Sport, w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.


Zarządzenie nr 23/2013/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. 

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2013/2014, na Wydziale Nauk o Sporcie.

Zarządzenie nr 21/2013/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego, roku akademickiego 2013/2014 na kierunku Sport, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 20/2013/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Sport, w roku akademickim 2013/2014.


Zarządzenie nr 19/2013/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Sport, w roku akademickim 2013/2014.


Zarządzenie nr 18/2013/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 16/2013/2014 z dnia 4 grudnia 2013 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener Przygotowania Motorycznego), w semestrze letnim roku akdemickiego 2013/2014.


Zarządzenie nr 14/2013/2014 z dnia 5 listopada 2013 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Metodologia pracy naukowej" przez studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Sport na Wydziale Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2013/2014.


 Zarządzenie nr 13/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT, w roku akademickim 2013/2014, na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 11/2013/2014 z dnia 22 października 2013 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egazminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia i II stopnia na kierunku sport, w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.


 Zarządzenie nr 10/2013/2014 z dnia 10 października 2013 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2013/2014.


 Zarządzenie nr 9/2013/2014 z dnia 1 października 2013 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia pracy naukowej" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2013/2014.


 Zarządzenie nr 1/2013/2014 z dnia 9 września 2013 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014 kierunku sport, na Wydziale Nauk o Sporcie.