Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 29/2019/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

Zarządzenie nr 27/2019/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2019/2020, na Wydziale Sportu.

Zarządzenie nr 26/2019/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dla studentów II roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2019/2020, na Wydziale Sportu.

Zarządzenie nr 25/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 24/2019/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

W sprawie: realizacji praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów II stopnia stacjonarnych kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 23/2019/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 22/2019/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich, wolnych od zajęć dydaktycznych na Wydziale Sportu.


Zarządzenie nr 21/2019/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.

W sprawie:  zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 20/2019/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2019/2020, na Wydziale Sportu.

Zarządzenie nr 19/2019/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich wolnych od zajęć dydaktycznych na Wydziale Sportu.

Zarządzenie nr 18/2019/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Sportu w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 17/2019/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 16/2019/2020 z dnia 20 listopada 2019 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Sportu w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 15/2019/2020 z dnia 19 listopada 2019 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot „Specjalizacja instruktorska” przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 14/2019/2020 z dnia 19 listopada 2019 r.

W sprawie:  zapisów na  przedmiot „Specjalizacja instruktorska” przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie, Trener personalny) w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 13/2019/2020 z dnia 19 listopada 2019 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 12/2019/2020 z dnia 30 października 2019 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.

Zarządzenie nr 11/2019/2020 z dnia 30 października 2019 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 10/2019/2020 z dnia 7 października 2019 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020, na Wydziale Nauk o Sporcie.

Zarządzenie nr 9/2019/2020 z dnia 7 października 2019 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020, na Wydziale Nauk o Sporcie.

Zarządzenie nr 8/2019/2020 z dnia 7 października 2019 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej”  przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 7/2019/2020 z dnia 7 paźdzernika 2019 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 6/2019/2020 z dnia 30 września 2019 r.

W sprawie: powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku SPORT prowadzonym na Wydziale Nauk o Sporcie.

Zarządzenie nr 5/2019/2020 z dnia 30 września 2019 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Metodologia badań naukowych” przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 4/2019/2020 z dnia 13 września 2019 r.

W sprawie:  zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru  zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Nauk o Sporcie.

Zarządzenie nr 3/2019/2020 z dnia 13 września 2019 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 2/2019/2020 z dnia 13 września 2019 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 35/2018/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

W sprawie: zmiany treści Zarządzenia nr 28/2018/2019 w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2018/2019, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 34/2018/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

W sprawie: zmiany treści Zarządzenia nr 33/2018/2019 w sprawie organizacji praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.


Zarządzenie nr 33/2018/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.Zarządzenie nr 32/2018/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.


Zarządzenie nr 31/2018/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

W sprawie:  realizacji przedmiotu „Zgrupowanie sportowe – obóz” na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 30/2018/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

W sprawie:: organizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT, na Wydziale Nauk o Sporcie w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 29/2018/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

 W sprawie:    ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia na kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.


Zarządzenie nr 28/2018/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2018/2019, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 27/2018/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT, na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 26/2018/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 25/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.


Zarządzenie nr 24/2018/2019 z dnia 17 grudnia 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 23/2018/2019 z dnia 17 grudnia 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2018/2019.

Treść zarządzenia.


Zarządzenie nr 22/2018/2019 z dnia 28 listopada 2018 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 20/2018/2019 z dnia 15 listopada 2018 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT  w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 19/2018/2019 z dnia 15 listopada 2018 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie) w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 18/2018/2019 z dnia 15 listopada 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w celu realizacji programu nauczania w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.


Zarządzenie nr 17/2018/2019 z dnia 14 listopada 2018 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.


Zarządzenie nr 16/2018/2019 z dnia 30 października 2018 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.


Zarządzenie nr 15/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 14/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 13/2018/2019 z dnia 15 października 2018 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.


Zarządzenie nr 12/2018/2019 z dnia 15 października 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium pracy dyplomowej przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 9/2018/2019 z dnia 01 października 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godziny dziekańskiej dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 7/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r.

W sprawie powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) kierunku Sport prowadzonym na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 5/2018/2019 z dnia 24 września 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia badań naukowych" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 4/2018/2019 z dnia 18 września 2018 r.

W sprawie zapisów na zajęcia do wyboru przez studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.


Zarządzenie nr 3/2018/2019 z dnia 18 września 2018 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru ziomwego przez studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 2/2018/2019 z dnia 18 września 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019.ARCHIWUM