Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rozwój kompetencji studentów kierunku Fizjoterapia

Projekt „Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.01.00-00-K158/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Realizuje Projekt

Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 • Całkowita wartość projektu: 579 544,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 559 268, 80 zł
 • Wartość na jednego uczestnika: 3 622,15 zł.
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2020-07-31

UWAGA !!!

Z a p r o s z e n i e

Zapraszamy studentów i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • I roku 2 st. Wydziału Fizjoterapia, WF, Sport
 • II roku 1 st. Wydziału: WF, Sport,
 • II roku 2 st. Wydziału: Fizjoterapia, WF, Sport,
 • III roku 1 st. wydziału: WF, Sport

do wzięcia udziału w projekcie podnoszący kwalifikacje zawodowe i kompetencje komunikacyjne, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapisy przyjmowane są w Biurze Projektów w pokoju 111, Pawilon P3 w godzinach od 8.00 do 13.00 do 17.10.2019 do godz. 13.00.

Zajęcia realizowane w ramach III edycji PROJEKTU rozpoczną się 19.10.2019

W III edycji programu uczestniczyć będą studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • 3 edycja – 40 studentów i studentek:
  a) I roku 2 st. Wydziału Fizjoterapia, WF, Sport,
  b) II roku 1 st. Wydziału: WF, Sport,
  c) II roku 2 st. Wydziału: Fizjoterapia, WF, Sport,
  d) III roku 1 st. Wydziału: WF, Sport

realizowanych w roku akademickim 2019/2020. Program realizowany będzie w systemie sobotnio-niedzielnym.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektów:

Magdalena Paździor, Biuro Projektów i Funduszy Zewnętrznych, Pawilon P3, pokój 111, tel.: 71 3473018, e-mail: biuro.projektu.fiz@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania:

Co da mi Projekt?

 • Dzięki uzyskanym certyfikatom większe szanse zdobycia pracy w placówkach służby zdrowia
 • Umiejętność założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Umiejętność budowania relacji z pacjentem, członkami zespołu terapeutycznego, środowiskiem społecznym
 • Umiejętność słuchania, wczuwania się w problemy i sytuację zdrowotną pacjentów, skupienie uwagi na pacjencie, wzbudzania zaufania, poszanowania praw i godności pacjenta
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych i radzenia w trudnych sytuacjach
 • Znajomość języka angielskiego branżowego, niezbędnego w pracy fizjoterapeuty z pacjentem anglojęzycznym oraz z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z przedsiębiorcami pozwolą na uzyskanie wiedzy w zakresie:

 • Procedur urzędowych
 • Aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Pozyskiwania źródeł finansowania
 • Samodzielnej analizy rynku
 • Tworzenia biznesplanu
 • Analizy finansowej
 • Prowadzenia działań marketingowych
 • Organizacji sprzedaży usług