Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki zawodowe - WFiS

Uwaga Studenci

Uprasza się pobieranie dokumentów dotyczących praktyk z nowej strony AWF Wrocław 
(obecna strona jest nie aktualizowana)
link: https://wfis.awf.wroc.pl/dydaktyka/praktyki-i-obozy-wfis/

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek Sport

Regulamin praktyk zawodowych - pobierz

I stopień studiów

 

II stopień studiów

Dzienniki praktyk - do pobrania


Kierunek Wychowanie Fizyczne

Ogólny regulamin praktyki specjalistycznej na 6 semestrze, 1. stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku WF od roku 2020

Specjalności na III roku 1. stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne:

Specjalności  na II roku 2. stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne:


Kierunek Turystyka i Rekreacja

Biuro praktyk TIR

Dorota Bielska
ul. Witelona 25a, pok. 105, tel. +48 71 347 3147, e-mail: dorota.bielska@awf.wroc.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-11.00

Instrukcja drukowania dziennika praktyk:

Ankieta ewaluacyjna oceny praktyki przez Studenta/-tkę

Praktyka zawodowa (I stopień) dla rocznika 2021/2022. Część I (semestry nr 2, 3 i 4)

Praktyka specjalistyczna (II stopień) dla specjalności Menedżer usług rekreacyjnych z rocznika 2021/2022.

Dzienniki praktyk - do pobrania


Proponowane i polecane miejsca realizacji praktyk dla studentów Turystyki i Rekreacji AWF Wrocław (do indywidualnego zainteresowania i szczegółowych uzgodnień między instytucją a praktykantem)