Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki pedagogiczne

Uwaga Studenci

Uprasza się pobieranie dokumentów dotyczących praktyk z nowej strony AWF Wrocław 
(obecna strona jest nie aktualizowana)
link: https://wfis.awf.wroc.pl/dydaktyka/praktyki-i-obozy-wfis/

 

 

Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

Regulamiy praktyk pedagogicznych dla kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport:

Studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Lista_szkół_podstawowych_we_Wrocawiu.

 

Studia niestacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Dokumenty do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna 1

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

    W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna 2

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

       W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Ponadpodstawowa

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

   W związku z nowymi zasadami zawieania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.