Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Opłaty

Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018


Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie: ponoszenia przez studentów cudzoziemców opłat za studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: ponoszenia przez studentów cudzoziemców opłat za studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 25 maja 2015 roku 

w sprawie: ponoszenia opłat przez studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016.


Uchwała Senatu nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z ich ponoszenia


Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 20/2014 w sprawie ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie: ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015.


Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 


Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: ponoszenia przez studentów opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014