Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Obozy Zimowe

Zarządzenie nr 50/2021/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie: realizacji zaległych zajęć „Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym zimą” w formie obozu zimowego dla studentów 3 roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 49/2021/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym zimą” w formie obozu zimowego dla studentów 2 roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 48/2021/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Obóz zimowy” dla studentów 2 roku stacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowanie Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 47/2021/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. korekta

W sprawie: realizacji zajęć „Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym zimą” w formie obozu zimowego dla studentów 2 roku stacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studentów odrabiających zajęcia z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.