Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Moduł II Program rozwoju kompetencji studentów

         

„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17

Podnosznie kompetencji studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (kursy, certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe)

Zadanie 3 cz. 1 Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
1.   Animator czasu wolnego [Opis kursu]  [ Formularz rekrutacyjny ]
2.   Pilot wycieczek turystycznych krajowych [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]
3.   Instruktor turystyki kwalifikowanej [ Opis kursu ]  [Form.rekr.-dyscyplinia kajakowa] 
       [Form.rekr.-dyscyplina piesza górska][Form.rekr.-dyscyplina rowerowa ]
4.   Instruktor survivalu [ Opis kursu ] [ Formularz rekrutacyjny ]
5.   Instruktor turystyki aktywnej [ Opis kursu ]  [Formularz rekrutacyjny ]
6.   Kurs skiturowo-lawinowy [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]
7.   Narciarstwo zjazdowe adaptowane [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]
8.   Sternik motorowodny [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]
9.   Przewodnik terenowy po Dolnym Śląsku [ Opis kursu ] [ Formularz rekrutacyjny ]
10. Operator ściany wspinaczkowej [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]
11. Instruktor wspinaczki skalnej [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]

Zadanie 4 Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunków Sport, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia
1. Szkolenie Metoda Dobrego Startu  [ Opis kursu ]
2. Szkolenie Teoria Piłek edukacyjnych Eduball [ Opis kursu ] [ Formularz rekrutatycyjny ]
3. Warsztaty rozwoju kompetencji psychospołecznych [Opis kursu ] [Formularz rekrutacyjny]
4. Psychomotoryka  [ Opis kursu ]  
5. Geronto-psychomotoryka  [ Opis kursu ]
6. Trener Przygotowania Motorycznego [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]
7. Instruktor gier rekreacyjnych [ Opis kursu ]  [ Formularz rekrutacyjny ]
8. Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth [ Opis kursu] [Formularz rekrutacyjny WORD PDF]

Zadanie 3 cz.2 Podnoszenie kompetencji językowych studentów kierunków TiR, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia, WF
1. Kurs języka angielskiego [ Formularz rekrutacyjny j.angielski ]
2. Kurs języka niemieckiego [ Formularz rekrutacyjny j.niemiecki ]

Załączniki do formularzy rekrutacyjnych: [ Formularz zgłoszeniowy ] [ Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ]

Zestawienie kursów i szkoleń - ilość edycji, grup, uczestników

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa