Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dokumenty projektu

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dokument)
  2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – uczeń (załącznik nr 1)
  3. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 2)
  4. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie (załącznik nr 3)
  5. Oświadczenie uczestnika projektu – uczeń (załącznik nr 4)
  6. Oświadczenie uczestnika projektu – rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 5)
  7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – uczeń (załącznik nr 6)
  8. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 7)