Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kontakt

Adres:
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl

Kierownik Dziekanatu

mgr Elżbieta Nowak - specjalista

Hala Wielofunkcyjna pok. 70, Tel. 71/347-34-76, Faks 71/347-34-77

e-mail: elzbieta.nowak@awf.wroc.pl

Sekretariat
mgr Izabela Jędrysiak - specjalista ds. administracyjnych

Hala Wielofunkcyjna, pok. 72, tel. 71/347-34-80

e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl

Sporządzanie dyplomów i suplementów
mgr Hanna Naleśniak - specjalista

Hala Wielofunkcyjna, pok. 72, tel. 71/ 347-34-74

e-mail: hanna.nalesniak@awf.wroc.pl

Sprawy studenckie:

mgr Ewa Kołodziej - specjalista

Hala Wielofunkcyjna, pok. 9, tel. 71/347-34-28

e-mail: ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

mgr inż. Jadwiga Krajewska - st. specjalista

Hala Wielofunkcyjna, pok. 9, tel. 71/347-34-62

e-mail: jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

mgr Anna Kruszyna-Talaga - specjalista ds. administracyjny

Hala Wielofunkcyjna, pok. 9, tel. 71/347-34-75

e-mail: anna.kruszyna-talaga@awf.wroc.pl

mgr Dominika Tyszecka - specjalista

Hala Wielofunkcyjna, pok. 9, tel. 71/347-34-38

e-mail: dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

mgr Ewa Więckowska - specjalista ds. administracyjnych

Hala Wielofunkcyjna, pok. 9, tel. 71/347-32-42

e-mail: ewa.wieckowska@awf.wroc.plPROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ W SYTUACJI OGRANICZONEGO BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO DZIEKANATU.


Wszystkie podania należy składać na stosownych formularzach (wyłącznie) wraz ze stosownym uzasadnieniem.
W podaniu należy umieścić właściwego Odbiorcę i złożyć podpis.
Podania w formie treści maila nie będą przyjmowane. 
Wszystkie podania kierujemy wyłącznie do Dziekanatu.

Dziekanat czynny dla studentów:
  • poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 10.00-13.00
  • czwartek  - nieczynne