Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje o projekcie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje  dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt  „Kompetencje dzieci w zakresie stylu życia na 5

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

1.1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

1.2 Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

1.3. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.4. Numer umowy: POWR.03.01.00-00-T191/18

1.5. Tytuł projektu: Kompetencje dzieci w zakresie stylu życia na 5

1.6. Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2021-02-28

1.7 Obszar realizacji projektu: Cała Polska

1.8. Całkowita wartość projektu: 362 791,25 PLN

1.9. Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 348 543,25 PLN

2.0. Wkład własny: 14 248,00PLN

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci wybranych szkół wrocławskich w zakresie stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem diety, aktywności fizycznej oraz składu i postawy ciała.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci wsparciem:

 1. UP – dzieci:
  a) Badanie składu ciała wykonane analizatorem bioimpedancji, który pozwala na ocenę zawartości w organizmie, tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz wody.
  b) Badanie postawy ciała będzie wykonane za pomocą zestawu projekcyjno-odbiorczego wraz z kamerą wykorzystującego metodę fotogrametryczną, która umożliwia ocenę kształtu zewnętrznego krzywizn kręgosłupa.
  c)  Zajęcia edukacyjne dla dzieci (26 godz./grupę x 7 grup x 2 edycje), których celem jest pokazanie uczniom zalety świadomego odżywania się, umiejętności dokonywania wyboru między tym co zdrowe i odżywcze, a szkodliwe choć smaczne. Zajęcia prowadzone  metodą warsztatową z wykorzystaniem m.in. produktów żywnościowych (dzieci same komponują kanapki). Zostaną także przeprowadzone warsztaty - zielone mini ogródki. Dzieci we własnych skrzynkach zasadzą zioła i będą je wykorzystywały je do komponowania kanapek. Dodatkowo zapoznanie z właściwościami roślin leczniczych.
  d) Aktywność ruchowa w sali gimnastycznej/boisku z uwzględnieniem korygowania wad postawy (26 h /gr x 7 gr. x 2 edycje) Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących metod, np. odgrywanie scenek dotyczących zasad ergonomii oraz z wykorzystaniem różnych form i metod aktywności ruchowej dostosowanych do wieku i możliwości fizycznych dzieci. Cel zajęć: korygowanie stwierdzonych wad postawy (z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej diagnozy).
  e) Aktywność ruchowa na obiektach typu ścianka wspinaczkowa, basen, lodowisko, itp.
 2. UP - rodzice/opiekunowie prawni oraz dziadkowie/babcie dzieci biorących udział w projekcie:
  a) Zajęcia edukacyjne dla rodziców (2 warsztaty po 2 h x 2 edycje) W Zajęcia poświęcone zasadom zdrowego żywienia dzieci i osób dorosłych.
  b)  Konsultacje indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w zakresie przeprowadzonych w ramach projektu diagnoz składu i postawy ciała dziecka

Podmiotem uczestniczącym w projekcie są:

 • uczniowie i uczennice wrocławskich szkół podstawowych klas czwartych i piątych rekrutujących się z niżej wymienionych szkół:
  • Polsko Niemieckiej Szkoły Podstawowej,
  • Szkoły Dialogu Kultur ETZ Chaim
  • Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Futuro,
  • Zespołu Szkół Salezjańskich,
 • oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów i uczennic

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Biuro projektu:
Biuro Projektu Pawilon P4, p. 3/57
tel. 71 347 34 56
e-mail: kompetencjena5@awf.wroc.pl

Harmonogram wsparcia:

 • Zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Profuturo i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej marzec - czerwiec 2020 - pobierz
 • Zajęcia dla dzieci z Polsko Niemieckiej Szkoły Podstawowej, Szkoły Dialogu Czterech Kultur ETZ Chaim wrzesień 2019 -styczeń 2020 - pobierz
 • Zajęcia dla dzieci z Polsko Niemieckiej Szkoły Podstawowej, Szkoły Dialogu Czterech Kultur ETZ Chaim luty-czerwiec 2019 - pobierz