Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje ogólne

Pod koniec 2020 roku ukazała się informacja Erasmus+ zawierająca listę projektów zakwalifikowanych do finansowania. Z dużą przyjemnością informujemy, że projekt PHASE uzyskał finansowanie i będzie realizowany w latach 2021-2023.

Koordynatorem projektu PHASE jest Faculty of Human Kinetics z University of Lisabon (Portugalia), partnerami zaś University of Madeira (Portugalia), University of Latvia (Łotwa), Palacky University Olomouc (Czechy), University Isabel I (Hiszpania) oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Skład polskiego zespołu badawczego tworzą: kierownik zespołu - dr. hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF (Zakład Fizjologii i Biochemii) oraz dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF (Zakład Biostruktury).

Projekt PHASE ukierunkowany jest na tworzenie środowiska do podejmowania aktywności fizycznej i uczestnictwa w sporcie w szczególności w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:
dr hab. Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. AWF
Koordynator projektu w Polsce tel. +48 71 347 33 60
e-mail:  eugenia.murawska-cialowicz@awf.wroc.pl