Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów. Kursy, szkolenia, warsztaty

„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”
POWR.03.05.00-00-Z115/17

Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie Gerontopsychomotoryka

Rekrutacja trwa do 07/02/2022. Liczba miejsc ograniczona!

Założenia organizacyjne:

 1. Liczba godzin kursu: 80
 2. 90% zajęć to zajęcia praktyczne
 3. Zajęcia realizowane w salach AWF Wrocław
 4. Realizacja w ramach 5 zjazdów (obowiązkowa 80% frekwencja):
  - 20/02/2022
  - 26-28/02/2022
  - 12-13/03/2022
  - 19-20/03/2022
  - 03/04/2022

Kurs zakończony wydaniem certyfikatu

Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Absolwenci kursu otrzymają certyfikat Geronto-Psychomotoryka, uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Geronto-Psychomotoryki.

W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z Biurem Projektu bud. P-3 pok. 109, mail: rekrutacja.projekty@awf.wroc.pl. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane z środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem Projektu (osobisty lub e-mail) celem uzupełnienia niezbędnych do rekrutacji dokumentów.


Tematyka szkoleń PRZEJDŻ DO ->Moduł II Program rozwoju kompetencji

 • Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie Psychomotoryka.
  Rekrutacja trwa do 18 października 2021 r. Liczba miejsc ograniczona (23 osoby).

  Harmonogram kursu:
  - 23-24.10.2021
  - 6-7.11.2021
  - 20-21.11.2021
  - 4-5.12.2021
  - 19.12.2021

 • W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z biurem projektu bud. P-3 pok. 109, 111 mail: rekrutacja.projekty@awf.wroc.pl. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane z środków unijnych.
  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt e-mail.

  Psychomotoryka - opis (program) kursu

 • Rozpoczęła się rekrutacja studentów AWF Wrocław na kurs trenera piłki nożnej UEFA C oraz bezpłatnego kursu sędziego piłki nożnej
  - więcej informacji

 • Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie "Teoria i metodyka piłek edukacyjnych EDUball" realizowane w ramach projektu "Zintegrowany program kształcenia i rozwoju AWF we Wrocławiu" POWR.03.05.00-00-Z115/17. Rekrutacja trwa do 17 kwietnia br.. Liczba miejsc ograniczona (24 osoby). Kurs rozpocznie się od maja br.. Terminy i godziny kursu zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji.

  W sprawach związanych z tematyką szkolenia należy się skontaktować z dr Sarą Wawrzyniak (pokój 3/6 w budynku P-5).

  W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu z wyłączeniem 1 roku I stopnia oraz 1, 2 i 3 roku jednolitych studiów magisterskich. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane z środków unijnych.

  Celem kursu jest przygotowanie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli WF i terapeutów pedagogicznych do prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem piłek EDUball. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z wpływem zajęć ruchowych na ogólny rozwój i uczenie się dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

  Zapytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres: rekrutacja.projekty@awf.wroc.pl. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie [formularza rekrutacyjnego][oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych] i [formularza zgłoszeniowego] oraz dostarczenie wymienionych dokumentów do Biura Projektów (pokój 109 w budynku P-3).


 • Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie "Trener Przygotowania Motorycznego" realizowane w ramach projektu "Zintegrowany program kształcenia i rozwoju AWF we Wrocławiu" POWR.03.05.00-00-Z115/17. Rekrutacja trwa do 3 kwietnia br.. Liczba miejsc ograniczona (15 osób). Kurs rozpocznie się 19.04.2020 i będzie realizowany w soboty i niedziele.
  Terminy spotkań: 19.04.2020; 25.04.2020; 26.04.2020; 09.05.2020; 10.05.2020; 16.05.2020; 17.05.2020; 23.05.2020; 24.05.2020; 30.05.2020; 31.05.2020; 06.06.2020; 07.06.2020.

  Celem kursu jest wyposażenie uczestników w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu treningu motorycznego. Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenie oraz zdobędą kwalifikacje do pracy w klubach sportowych, centrach atletycznych lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

  W sprawach związanych z tematyką szkolenia należy się skontaktować z dr hab. Dariuszem Mroczkiem (pokój 243, bud. P-2).

  W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu z wyłączeniem 1 roku I stopnia oraz 1, 2 i 3 roku jednolitych studiów magisterskich. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków unijnych.

  Zapytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres: rekrutacja.projekty@awf.wroc.pl. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie [formularza rekrutacyjnego][oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych] i [formularza zgłoszeniowego] oraz dostarczenie wymienionych dokumentów do Biura Projektów (pokój 109 w budynku P-3).


 • Trwa rekrutacja na szkolenie Geronto–Psychomotoryka. Pierwsze zajęcia 23 stycznia 2020. W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z biurem projektu bud. P-3 pok. 109, mail: zpk@awf.wroc.pl.
  Dokumenty do pobrania: [Formularz rekrutacyjny], [Formularz zgłoszeniowy], [Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych]

  W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane z środków unijnych. 

  Geronto-Psychomotoryka jest całościową koncepcją motopedagogiczno-psychomotoryczną, pierwotnie opracowaną specjalnie dla osób starszych oraz osób chorych na demencję. Wsparcie psychomotoryczne i pedagogiczne ma na celu pomóc starzejącym się ludziom w lepszym radzeniu sobie z samym sobą i z własną sytuacją życiową, co w efekcie przyczynia się do poprawy jakości życia oraz samopoczucia klientów, a także zapobieganie tendencjom do izolacji. Geronto-Psychomotoryka wspomaga samodzielność oraz spowalnia fizyczne i psychiczne procesy starzenia.

  Celem kursu jest wyposażenie uczestników w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu metod geronto-psychomotorycznych. Nabyte kompetencje zawodowe, metodyczne i socjalne będą mogły być wykorzystane w pracy prewencyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej w różnych obszarach pracy z ludźmi starszymi, inwalidami, ludźmi chorymi na demencję oraz z ludźmi niepełnosprawnymi.

  Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Absolwenci kursu otrzymają certyfikat Geronto-Pychomotoryka, uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Geronto-Psychomotoryki.


 • Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn Evjenth   - kolejna II edycja.  W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z Panią prof. Krystyną Rożek-Piechura. Rekrutacja trwa do 21 października br. Liczba miejsc ograniczona - 23 osoby. Pierwszy blok zajęć 20-23 listopada. Wypełniony formularz rekrutacyjny należy składać u Pani Adriany  Lechkiej-Mioduszewskiej w pok. 2/25,  bud. P-4.
  Dokumenty do pobrania: [Opis kursu], [Formularz rekrutacyjny], [Formularz zgłoszeniowy], [Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych]


 • 2019-10-01 2019-10-01 Trwa rekrutacja na szkolenie "TERAPIA MULTISENSORYCZNA Z JĘZYKIEM MIGOWYM" realizowane w ramach projektu "Zintegrowany program kształcenia i rozwoju AWF we Wrocławiu" POWR.03.05.00-00-Z115/17. Kurs rozpocznie się 18 paźdzeirnika 2019r. (piątek).  Kurs zakończy się certyfikatem z języka migowego na poziomie A0. W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z dr  Jolantą Gnitecką (bud. P-1, pok. 115) lub Biurem projektu (bud. P-3 pok. 109). Formularz rekrutacyjny - TERAPIA MULTISENSORYCZNA Z JZYKIEM MIGOWYM

 • Do 4 listopada br. trwa rekrutacja na szkolenie "Teoria i metodyka piłek edukacyjnych EDUball" realizowane w ramach projektu "Zintegrowany program kształcenia i rozwoju AWF we Wrocławiu" POWR.03.05.00-00-Z115/17. Liczba miejsc ograniczona (24 osoby). Kurs rozpocznie się od 5 listopada.Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.00-18.30. W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z dr Sarą Wawrzyniak (pokój 3/6 w budynku P-5).
  W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane z środków unijnych.
  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza on-line: REKRUTACJA ON-LINE
  Opis szkolenia  [ EDUball ]

 • Informujemy, że od października 2019 rusza I edycja (kolejne 2 edycje w latach2020/21 i 2021/22) bezpłatnego kursu językowego dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia, wszystkich kierunków Akademii Wychowania Fizycznego, którego celem jest podnoszenie kompetencji językowych studentów. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzonego przez Centrum Języków Obcych.
  Kurs będzie się odbywał 2 razy w tygodniu w wymiarze 90 min. (godziny kursów zostaną uwzględnione w planie zajęć).
  Nauka będzie się odbywała w grupach 10-cio osobowych, na poziomach B2 i C1.
  Aby zakwalifikować się do grupy o odpowiednim poziomie, w pierwszym tygodniu października zainteresowani studenci powinni rozwiązać internetowy test poziomujący (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).
  Osoby zainteresowane proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego (załącznik 5) oraz oświadczenia uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 7) w godzinach pracy sekretariatu Centrum Języków Obcych (bud. P2 pok. 157) do 12.07.2019.
  Najprawdopodobniej kurs rozpocznie się w drugim tygodniu października (ostateczna informacja zostanie podana pod koniec września). Na pierwsze zajęcia należy przynieść wypełniony formularz rekrutacyjny na wybrany kurs językowy.
  Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony: Moduł II Program rozwoju kompetencji studentów

 • 2019-06-10 Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie Psychomotoryka. Kurs kierowany jest do studentów kierunku Wychowanie Fizyczne studiów stacjonarnych I stopnia.
  Rekrutacja trwa do 28 czerwca br. Liczba miejsc ograniczona (23 osoby). Kurs odbędzie się w październiku i listopadzie br. (3 spotkania w weekendy piątek, sobota, niedziela). W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z biurem projektu bud. P-3 pok. 109, mail: zpk@awf.wroc.pl. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane z środków unijnych.
  Osoby zainteresowane udziałem w szkleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza on-line: rekrutacja on-line
  Opis szkolenia [ PSYCHOMOTORYKA ]

 • 2019-04-15 Rekrutacja na szkolenie Teoria i metodyka piłek edukacyjnych EDUball zostaje przedłużona do  9 maja.

 • 2019-03-25 Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie Teoria i metodyka piłek edukacyjnych EDUball. Rekrutacja trwa od 25 marca do 17 kwietnia br. Liczba miejsc ograniczona (24 osoby). Kurs odbędzie się w maju i czerwcu br. (6 spotkań). W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z dr Sarą Wawrzyniak. Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami: formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać u dr Sary Wawrzyniak w pokoju 3/6 lub w sekretariacie w pokoju 3/15 w budynku P-5.
  Dokumenty do pobrania: [ Opis kursu ] [ Formularz rekrutacyjny ] [Formularz zgłoszeniowy] [ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych sobowych ]     

 

 • 2019-03-06 Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn Evjenth. W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z Panią prof. Krystyną Rożek-Piechura. Rekrutacja trwa do 22 marca br. Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami: formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać u Pani Adriany  Lechkiej-Mioduszewskiej w pok. 2/25,  bud. P-4.. 

  Dokumenty do pobrania: [ Opis kursu], [Formularz rekrutacyjny ] [ Formularz zgoszeniowy do projektu ] [Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prztwarzanie danych osobowych]

 

 • 2019-02-11  Rozpoczęła się rekrutacja na Warsztaty rozwoju kompetencji psychospołecznych. W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką warsztatów należy się kontaktować z Panią dr Anną Romanowską-Tołłoczko. [Opis kursu ] [Formularz_rekrutacyjny]