Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wymaga dostarczenia aktualnego zdjęcia w formie elektronicznej oraz wniesienia opłaty:

 • za wydanie legitymacji - 22,00 zł,
 • za wydanie duplikatu legitymacji - 33,00 zł.

Opłatę należy wnieść na indywidualne konto bankowe, którego numer można uzyskać na stronie http://awf.wroc.pl/ w sekcji Studenci / Indywidualne konta bankowe, po podaniu numeru albumu.

Parametry oraz format zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2006-11-02 (Dz.U. 2006 Nr 224, poz. 1634) oraz wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego:

 • Zdjęcie musi być kolorowe

 • Zdjęcie musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

 • Zdjęcie musi ukazywać głowę (tylko głowę, nie popiersie) w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

 • Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę
  w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 • Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 300×375 pikseli.

 • Dozwolony format zdjęcia to JPG.

 • Rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi.

 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 60 kilobajtów.

 • Osoba na zdjęciu nie może nosić ubioru trudno odróżnialnego od tła.

 • Tło zdjęcia nie może być białe.

 • Sylwetka na zdjęciu może stykać się jedynie z dolną krawędzią zdjęcia.

 • Na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty.
 • Nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie
  NrAlbumu_Imie_Nazwisko_Pesel.jpg
  Np.: 3568923_Jan_Kowalski_76112802199.jpg

Zdjęcia cyfrowe nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane.
Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: legitymacja@awf.wroc.pl .

legit_1.jpg

Wzór legitymacji

Korzyści wynikające z ELS

 • odporność na różnego rodzaju fałszerstwa (nielegalne przedłużanie ważności)

 • łatwość zmiany danych;

 • bogata funkcjonalność;

 • odporność na przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie danych;

 • wysoki stopień zabezpieczeń:

 • samoprzylepny hologram z terminem ważności;

 • poddruk z nadrukiem personalizowanym;

 • spójność informacji graficznej i elektronicznej;

 • zabezpieczenie w postaci podpisu elektronicznego

 • weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym;

 • zabezpieczenia graficzne

 • zabezpieczenia elektroniczne