Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 7/2022/2023 z dnia 06 października 2022 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2022/2023

Zarządzenie nr 5/2022/2023 z dnia 30 września 2022 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, przedmioty z AUTORSKIEJ OFERTY UCZELNI, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2022/2023.

Zarządzenie nr 4/2022/2023 z dnia 30 września 2022 r.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2022/2023  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii: Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr  stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe); Kosmetologia - studia I°   - stacjonarne; Kosmetologia - studia II°   - stacjonarne; Terapia zajęciowa  - studia I°   - stacjonarne

Zarządzenie nr 3/2022/2023 z dnia 27 września 2022 r.

W sprawie:   wpisu na praktykę  ciągłą – wybieralną  studentów V roku studiów 5-letnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w sem. zimowym roku akad. 2022/23

Zarządzenie nr 2/2022/2023 z dnia 21 września 2022 r.

W sprawie: powołania OPIEKUNÓW  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2022/2023 z dnia 20 września 2022 r.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2022/2023 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, , Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Zarządzenie nr 29/2021/2022 z 07 lipca 2022 r.

w sprawie: wyznaczenia drugiego terminu Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego dla studentów studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych , oraz niestacjonarnych (weekendowych) kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 27/2021/2022 z 06 maja 2022 r.

W sprawie:   realizacji  PRACY  MAGISTERSKIEJ  na studiach jednolitych magisterskich /stacjonarnych i niestacjonarnych/ w semestrze 9 i 10   , oraz SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ i  praktyki magisterskiej – w badaniach naukowych na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 26/2021/2022 z 05 maja 2022 r.

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego na studiach II stopnia stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 25/2021/2022 z dnia 04 maja 2022 r.

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego na studiach 5 – letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2021/2022

Zarzadzenie nr 24/2021/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2022/2023 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii

Zarządzenie nr 20/2021/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego dla studentów powtarzających II r. na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 18/2021/2022 z dnia 01 lutego 2022 r.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  letniego  roku akad. 2021/2022 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Zarządzenie nr 17/2021/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach 5- letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku FIZJOTERAPIA - w semestrze 8 - ym (letnim) roku akad. 2021/2022, oraz na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunku:  KOSMETOLOGIA – w semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 16/2021/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia  kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 15/2021/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych , oraz niestacjonarnych (weekendowych) kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 13/2021/2022 z dnia 23 listopada 2021 r.

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: kosmetologia i terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 9/2021/2022 z dnia 19 października 2021 r.

W sprawie: ogłoszenia dnia dziekańskiego dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

Zarządzenie nr 8/2021/2022 z dnia 13 październiaka 2021 r.

W sprawie: ponownego zapisu na  ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku    studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii  w  semestrze zimowym  roku akad. 2021/2022.

Zarządenie nr 7/2021/2022 z dnia 13 października 2021 r.

W sprawie:   ponownego zapisu  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2021/2022  dla studentów I roku studiów I° stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii

Zarządzenie nr 6/2021/2022 z dnia 07 października 2021 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2021/2022.

Zarządzenie nr 5/2021/2022 z dnia 01 października 2021 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, przedmioty z AUTORSKIEJ OFERTY UCZELNI, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2021/2022.

Zarządzenie nr 4/2021/2022 z dnia 01 października 2021 r.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2021/2022  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii:

Zarządzenie nr 3/2021/2022 z dnia 29 września 2021 r.

W sprawie:   wpisu na praktykę  ciągłą – wybieralną  studentów V roku studiów 5-letnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w sem. zimowym roku akad. 2021/22.


Zarządzenie nr 2/2021/2022 z dnia 28 września 2021 r.

W sprawie: powołania OPIEKUNÓW  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2021/2022


Zarządzenie nr 1/2021/2022 z dnia 20 września 2021 r.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2021/2022 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, , Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Zarządzenie nr 34/2020/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

W sprawie: ogłoszenia dnia dziekańskiego dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

Zarządzenie nr 33/2020/2021 z dnia 14 maja 2021 r.

W sprawie:   realizacji  PRACY  MAGISTERSKIEJ  na studiach jednolitych magisterskich /stacjonarnych i niestacjonarnych/ w semestrze 9 i 10   , oraz SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ i  praktyki magisterskiej – w badaniach naukowych studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 32/2020/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych , niestacjonarnych (ciągłych) i niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2020/2021


Zarządzenie nr 31/2020/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2020/2021 


Zarządzenie nr 30/2020/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2020/2021


Zarządzenie nr 29/2020/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W sprawie: realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  zimowym  roku akad. 2021/2022 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii


Zarządzenie nr 28/2020/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów ocharakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym

Zarządzenie nr 26/2020/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 r.

W sprawie:  czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 25/2020/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.

W sprawie:  realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r. na Wydziale Fizjoterapii

Zarządzenie nr 23/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

W sprawie:  czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 22/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

W sprawie:  czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 21/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

W sprawie:  realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 27.03.2021 do 11.04.2021

Zarządznie  nr 20/2020/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

W sprawie:  zawieszenia do odwołania  realizacji zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie w semestrze letnim roku  akademickiego 2020/2021

Zarządznie  nr 18/2020/2021 z dnia 02 marca 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym.

Zarządznie  nr 16/2020/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym.

Zarządznie  nr 15/20/2021 z dnia 02 lutego 2021 r.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  letniego  roku akad. 2020/2021 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Zarządznie  nr 14/20/2021 z dnia 02 lutego 2021 r.

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach 5- letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku FIZJOTERAPIA - w semestrze 8 - ym (letnim) roku akad. 2020/2021, oraz na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunku:  KOSMETOLOGIA – w semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2020/2021 

Zarządznie  nr 13/20/2021 z dnia 01 lutego 2021 r.

W sprawie: zmiany Pełnomocnika Dziekana Wydziału Fizjoterapii

Zarządznie  nr 12/20/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym.

Zarządzenie nr 11/2020/2021 z dnia 30 listopada 2020 roku

W sprawie:  czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 09/2020/2021 z dnia 23 listopada 2020 roku

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: kosmetologia i  terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 06/2020/2021 z dnia 06 października 2020 roku

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia, w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021.

Zarządzenie nr 05/2020/2021 z dnia 02 października 2020 roku

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021.

Zarządzenie nr 04/2020/2021 z dnia 02 października 2020 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2020/2021  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii:

Zarządzenie nr 02/2020/2021 z dnia 28 września 2020 roku

W sprawie: powołania OPIEKUNÓW  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 01/2020/2021 z dnia 22 września 2020 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2020/2021 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Zarządzenie nr 27/2019/2020 z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (weekendowych) kierunku KOSMETOLOGIA, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 26/2019/2020 z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 25/2019/2020 z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 24/2019/2020 z dnia 12 maja 2020 roku

W sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  MAGISTERSKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych /zaocznych/  kierunku fizjoterapia, oraz  na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 23/2019/2020 z dnia 12 maja 2020 roku

W sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  LICENCJACKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, oraz na studiach I° stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  w semestrze 5 i 6  - w  roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 22/2019/2020 z dnia 06 maja 2020 roku

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii

Zarządzenie nr 18/2019/2020 z dnia 02 marca 2020 roku

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

Zarządzenie nr 17/2019/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku

W sprawie:  zmiany zarządzenia nr 16/2019/20 Dziekana Wydziału Fizjoterapii z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru 
l e t n i e g o  roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne , Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Zarządzenie nr 16/2019/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru l e t n i e g o roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i  niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne , Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Zarządzenie nr 15/2019/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2019/2020 

Zarządzenie nr 14/2019/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 13/2019/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

Zarządzenie nr 12/2019/2020 z dnia 18 listopada 2019 roku

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i  terapia zajęciowa, oraz na II roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 11/2019/2020 z dnia 30 października 2019 roku

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

Zarządzenie nr 07/2019/2020 z dnia 03 października 2019 roku

W sprawie: realizacji przedmiotu PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2019/2020 na studiach I stopnia niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu

Zarządzenie nr 06/2019/2020 z dnia 03 października 2019 roku

W sprawie: realizacji przedmiotu PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2019/2020 na studiach 5-letnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia, studiach I stopnia stacjonarnych kierunku kosmetologia, oraz studiach I stopnia stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu

Zarządzenie nr 05/2019/2020 z dnia 26 września 2019 roku

W sprawie: zapisów na PRZEDMIOTY DO WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku Kosmetologia, w semestrze z i m o w y m roku akad. 2019/2020.


Zarządzenie nr 04/2019/2020 z dnia 20 września 2019 roku

W sprawie: zapisów na PRZEDMIOTY DO WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w semestrze z i m o w y m roku akad. 2019/2020.


Zarządzenie nr 03/2019/2020 z dnia 20 września 2019 roku

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru z i m o w e g o roku akad. 2019/2020 dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii:

Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe)
Fizjoterapia - studia II° - stacjonarne
Kosmetologia - studia I° - stacjonarne
Kosmetologia - studia II° - stacjonarne
Terapia zajęciowa - studia I° - stacjonarne


Zarządzenie nr 02/2019/2020 z dnia 12 września 2019 roku

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Zarządzenie nr 01/2019/2020 z dnia 11 września 2019 roku

W sprawie: powołania OPIEKUNA pierwszych roczników studiów I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2019/2020


ANEKS z dnia  27.06.2019 r.  do Zarządzenia nr 32/2018/2019 Dziekana Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: realizacji RZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2019/2020 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii


Zarządzenie nr 32/2018/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2019/2020 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii


Zarządzenie nr 31/2018/2019 z dnia 13 maja 2019 roku

W sprawie: realizacji promotorstwa pracy magisterskiej (seminarium pracy dyplomowej) na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych /zaocznych/ kierunku fizjoterapia, oraz na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia w semestrze 3 i 4 - w roku akad. 2019/2020.


Zarządzenie nr 30/2018/2019 z dnia 13 maja 2019 roku

W sprawie: realizacji promotorstwa pracy licencjackiej (seminarium pracy dyplomowej) na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, oraz na studiach I° stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa w semestrze 5 i 6 - w roku akad. 2019/2020


Zarządzenie nr 28/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych, niestacjonarnych (ciągłych) i niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2018/2019


Zarzadzenie nr 27/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 26/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 25/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 20/2018/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  
l e t n i e g o  roku akad. 2018/2019 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Zarządzenie nr 19/2018/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 18/2018/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane na studiach II stopnia stacjonarnych kierunków: FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 16/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 roku

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


Zarządzenie nr 15/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i  terapia zajęciowa, oraz na II roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 09/2018/2019 dnia 17 października 2018 roku

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA   w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2018/2019 na studiach I stopnia niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 08/2018/2019 d dnia 17 października 2018 roku

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  (PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – studia 5 – letnie na kierunku Fizjoterapia) w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2018/2019 na studiach 5-letnich jednolitych magisterskich  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, studiach I stopnia stacjonarnych i  niestacjonarnych kierunku kosmetologia, oraz studiach I stopnia stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu


Zarządzenie nr 05/2018/2019 z dnia 26 września 2018 roku

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  zimowym  roku akad. 2017/2018.


Zarządzenie nr 04/2018/2019 z dnia 18 września 2018 roku

W sprawie: zapisów na PRZMIEDMIOTY DO WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku Kosmetologia, studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 03/2018/2019 z dnia 18 września 2018 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  zimowego  roku akad. 2018/2019  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii:

  • Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr  stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe)
  • Fizjoterapia - studia II°   - stacjonarne
  • Kosmetologia - studia I°   - stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe)
  • Kosmetologia - studia II°   - stacjonarne
  • Terapia zajęciowa - - studia I°   - stacjonarne
     
  • treść zarządzenia

Zarządzenie nr 02/2018/2019 z dnia 18 września 2018 roku

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  zimowego  roku akad. 2018/2019 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Zarządzenie nr 01/2018/2019 z dnia 13 września 2018 roku

W sprawie: powołania OPIEKUNA  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2018/2019.


ARCHIWUM

Zapisz