Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Decyzje

Decyzje Komisji oceny śródokresowej doktorantów II roku:

  • Decyzja nr 1/2022 z dnia 06 września 2022 r. w sprawie oceny realizacji indywidualnego planu badawczego w ramach oceny śródokresowej Pani mgr Martyny Kumorek
  • Decyzja nr 3/2022 z dnia 06 września 2022 r. w sprawie oceny realizacji indywidualnego planu badawczego w ramach oceny śródokresowej Pana Patryka Szary