Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Przetargi

19
Maj
Informacja - Platforma Zakupowa

Od dnia 19.05.2020r. postępowania przetargowe będą publikowane na Platformie Zakupowej AWF Wrocław

PLATFORMA ZAKUPOWA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

26
Lut
KZ-2/2020 Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - sprawa KZ-2/2020 - Świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi ochrony osób i mienia wraz ze sprzątaniem obiektu dydaktyczno-sportowego WOSS.

14
Lut
KZ 2/2020 Ogłoszenie o zamówieniu

Sprawa nr KZ-2/2019: Świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi ochrony osób i mienia wraz ze sprzątaniem obiektu dydaktyczno-sportowego WOSS.
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 euro.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2020 r godz. 12:00

Informacje dotyczące zamówienia dostępne są pod adresemhttps://bip.awf.wroc.pl

12
Lut
KZ-16/2019 Zawiadomienie o wyniku postępowania dla Części II, IV i V

dostawa pn.: Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu

„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”

05
Lut
KZ-27/2019 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Nazwa postępowania:

Sprzęt komputerowy i peryferyjny dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony poniżej 221 000 euro.

03
Lut
KZ-1/2020 Zawiadomienie o wyniku postępowania

DOSTAWA PN. Zakup i dostawa oleju opałowego dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

03
Lut
KZ-16/2019 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części I i III

POSTĘPOWANIE PN.: Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.