Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Pracownicze Plany Kapitałowe

11
Mar
Informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Zgodnie z ustawą jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne uczelnie wyższe, zostały objęte obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) od dnia 1 stycznia 2021 r.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rektor AWF we Wrocławiu we współpracy z działającą na terenie Uczelni organizacją związkową NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.