Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w naszej Uczelni

05.10

W dniu 4 października 2022 roku w s. 2/8 w Budynku P-4 im. Prof. Z. Zagrobelnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, miały miejsce uroczystości związane z aktem immatrykulacji studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku) rozpoczynających edukację w Akademii na Wydziałach: Fizjoterapii oraz Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2022/2023 z udziałem Władz Uczelni - Prorektora ds. Organiacyjnych dr Ireneusza Cichego, Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszki Pisuli-Lewandowskiej, Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu dr.  hab. Tadeusza Stefaniaka, prof. AWF, Prodziekana ds. Nauczania na Kierunku Turystyka i Rekreacja dr hab. Dariusza Mroczka, prof. AWF, Prodziekana ds. Nauczania na Kierunku Sport dr. hab. Jarosława Domaradzkkiego, prof. AWF, Prodziekana ds. Nauczania na Kierunku Wychowanie Fizycznego dr. hab. Marty Wieczorek, prof. AWF, Dziekana Wydziału Fizjoterapii prof. dr hab. Anny Skrzek,  Prodziekana ds. Nauczania Wydziału Fizjoterapii, prof. dr hab. Krystyny Rożek-Piechury.

Po złożeniu ślubowania każdy I rocznik odśpiewał Gaudeamus Igitur.

Wszystkie wydarzenia miały odświętny i uroczysty przebieg, a atmosfera jak przystało na Słoneczną Uczelnię była podniosła, ale radosna i zapowiadająca piękny i nowy etap w życiu nowych Studentów.

Fotoreportaż, fot. Adam Stępień - Immatrykulacja studentów I roku na kierunku Wychowanie Fizyczne

Fotoreportaż, fot. Adam Stępień - Immatrykulacja studentów I roku na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Sport

Fotoreportaż, fot. Adam Stępień - Immatrykulacja studentów II stopnia na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Sport

Fotoreportaż, fot. Adam Stępień - Immatrykulacja studentów I roku na Wydziale Fizjoterapii

Fotoreportaż, fot. Immatrykulacja studentów II stopnia kierunków Terapia Zajęciowa i Kosmetologia