Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

III Konferencja Edukacyjna - 20 lat z EDUBALLAMI

11.10

Szanowni Państwo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu zaprasza Państwa na konferencję poświęconą wykorzystaniu piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz dla osób w późnej dorosłości.

Cel konferencji

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników konferencji, w pracy z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z osobami w późnej dorosłości, w zakresie wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball.

Adresaci konferencji

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół i placówek pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli wychowania fizycznego, a także pracowników uczelni pedagogicznych, studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, wychowania fizycznego, terapii zajęciowej i fizjoterapii.

Organizator

 • Zakład Zespołowych Gier Sportowych - AWF im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Współorganizatorzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkolny Związek Sportowy “Dolny Śląsk”

Patronat Honorowy

 • Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki
 • Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Jacek Sutryk - Prezydent Miasta Wrocławia
 • Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Rokita – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji

Komitet Naukowy

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Rokita – AWF Wrocław
 • Prof. dr hab. Michał Bronikowski – AWF Poznań
 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Wojciech Czarny – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Kosmol – AWF Warszawa
 • Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc – AWF Wrocław
 • Prof. dr hab. Wiesław Osiński – Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie
 • Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki – AWF Wrocław
 • Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz – AWF Wrocław
 • Prof. dr hab. Krystyna Zatoń – AWF Wrocław
 • Prof. dr. phil. habil. Rainer Schliermann – OTH Regensburg
 • dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF – AWF Wrocław
 • dr hab. Rafał Godoń, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF  – AWF Katowice
 • dr hab. Halina Guła- Kubiszewska, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Michał Klichowski, prof. UAM – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Eligiusz Madejski, prof. AWF – AWF Kraków
 • dr hab. Hubert Makaruk, prof. AWF – AWF Warszawa
 • dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF – AWF Katowice
 • dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF – AWF Wrocław
 • dr Ireneusz Cichy – AWF Wrocław
 • dr Paweł Drobnik – AWFiS Gdańsk
 • dr Sara Wawrzyniak – AWF Wrocław

Komitet Organizacyjny

 • Przewodniczący: dr Ireneusz Cichy
 • Sekretarz konferencji: dr Sara Wawrzyniak

Członkowie:

 • dr hab. Paweł Chmura,prof. AWF,
 • dr Andrzej Dudkowski,
 • dr Krzysztof Kałużny,
 • dr Jarosław Nosal,
 • dr Marek Popowczak,
 • dr Krystian Rubajczyk,
 • dr Marcin Ściślak,
 • mgr Janina Smolińska-Mlak,
 • mgr Dominik Tomczyk,
 • mgr Michał Zwierko,
 • Magdalena Węgrzyn

Termin i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się 14 listopada 2022 roku w obiektach AWF Wrocław (Stadion Olimpijski – budynek P4 oraz Hala Wielofunkcyjna).

Zgłoszenie uczestnictwa

 • Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać do dnia 21 października 2022 roku za pomocąformularza zgłoszeniowego: 20 LAT Z EDUBALLAMI.

Warunki uczestnictwa i opłata konferencyjna

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty konferencyjnej.

Opłatę w wysokości 150 zł należy wpłacić do 28 października 2022 roku na konto:
Bank Pekao S.A. o/Wrocław 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674
z DOPISKIEM "KWF009" wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach praktycznych, materiały konferencyjne,
książkę “Metoda mini-EDUBALL wychowanie i rozwój dziecka w świetle odkryć neuronauki”, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w przerwie kawowej oraz lunch.

PROGRAM III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI EDUKACYJNEJ

20 lat z EDUballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia
z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball

 • 9.00 - 9.45 Rejestracja uczestników (hol budynku P-4, I piętro, al. I.J. Paderewskiego 35 Stadion Olimpijski)
 • 10.00 Uroczyste Otwarcie Konferencji (budynek P-4, sala 2/8 – aula)

SESJA PLENARNA - sala wykładowa 2/8, budynek P-4

Przewodniczy: prof. dr hab. Andrzej Rokita

 • 10.15-10.40 Wykład 1 – prof. dr hab. Andrzej Rokita, AWF Wrocław - Ruch, który uczy - EDUball/BRAINball i mini-EDUball/mini-BRAINball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • 10.40-11.05 Wykład 2 – prof. dr hab. Michał Bronikowski, AWF Poznań - Czy samo nauczanie wystarczy do sukcesu w życiu? Wychowanie do nauki
 • 11.05-11.30 Wykład 3 – dr hab. Michał Klichowski, prof. UAM, UAM Poznań - Metoda EDUball - perspektywa neuronauki poznawczej
 • 11.30-11.40 Daniel Dunne, Executive Advisor School Health Corporation (USA)
 • 11.40-12.00 Przerwa kawowa (wystawa Eduball)

PANEL DYSKUSYJNY

12.00-13.00 sala wykładowa 2/8, budynek P-4

Moderatorzy: prof. dr hab. Andrzej Rokita, dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak

Zaproszeni goście:

 • prof. dr hab. Michał Bronikowski,
 • dr hab. Rafał Godoń, prof. UW,
 • Daniel Dunne,
 • dr hab. Michał Klichowski, prof. UAM,
 • dr Tadeusz Rzepa,
 • dr Elżbieta Szala

13.00-13.30 Lunch (Hala Wielofunkcyjna)

WARSZTATY PRAKTYCZNE - hala Wielofunkcyjna, sala gier

Przewodniczą: prof. dr hab. Michał Bronikowski, prof. dr hab. Andrzej Rokita, dr hab. Michał Klichowski, prof. UAM

 • 13.30-14.15 Warsztat praktyczny 1 - dr Ireneusz Cichy – AWF Wrocław - Liczę i czytam z EDUballem (edukacja wczesnoszkolna)
 • 14.15-15.00 Warsztat praktyczny 2 - dr Sara Wawrzyniak – AWF Wrocław - Gry i zabawy z piłkami edukacyjnymi dla osób w każdym wieku (edukacja w późnej dorosłości)
 • 15.00-15.45 Warsztat praktyczny 3 - mgr Agnieszka Kruszwicka - UAM Poznań, dr Ireneusz Cichy - AWF Wrocław - Mini-EDUballe: nowatorska pomoc dydaktyczna dla każdego
 • 15.45-16.00 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Do pobrania: