Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Film promujący AWF Wrocław – NOWOŚĆ !!!

12.02

Prezentujemy najnowsze filmy (jeden film 3 minutowy i 3 filmy 60. sekundowe, dedykowane do emisji w mediach społecznościowych), które powstały w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w ramach projektu NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), na temat: "Zagraniczna promocja potencjału badawczo-dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu".

Inicjatorem projektu był Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem, dr Ireneusz Cichy we współpracy z Biurem Projektów, Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą, Centralnym Laboratorium, a realizuje go Biuro Promocji naszej uczelni.

Produkcję filmu, realizowanego przez firmę zewnętrzną, koordynował dr Andrzej Nowak. Działania związane z jego promocją koordynuje dr Edyta Pieniacka – kierownik Biura Promocji Uczelni. Całość projektu finansowana jest przez NAWA.

Zachęcamy do wspólnej promocji potencjału naszej uczelni.

Dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w realizacji filmów.

Koordynator Projektu
dr Andrzej Nowak
Biuro Promocji Uczelni