Wroclaw University of Health and Sport Sciences
Please wait
No results found
Minumum of 3 characters
Please wait
No results found
Minumum of 3 characters

Rok 1998 - Dr Primo Nebiolo

Doktorzy Honoris Causa

5 lipca 1998 r.

nebiolo.jpgDoktor Primo Nebiolo urodził się w 1923 roku w stolicy Piemontu - Turynie, w regionie Włoch, który był od XIX wieku głównym ośrodkiem zjednoczeniowym państwa. W tej atmosferze wychowywał się i przeszedł edukację, kończąc maturę z wyróżnieniem. Do wybuchu wojny doświadczył lodu młodych ludzi jego pokolenia. W 1943 roku wstąpił w szeregi partyzantów antyfaszystów. Aresztowany, ratował życie uciekając z więzienia. Jego zasługi i odwaga musiały być znaczące, skoro po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku włoski Narodowy Komitet Wyzwolenia powierzył Primo Nebiolo, wówczas zaledwie 22-letniemu młodzieńcowi, odpowiedzialne i zaszczytne obowiązki inspektora generalnego rządu włoskiego na region Piemontu.

Po wojnie Primo Nebiolo podjął studia z zakresu nauk politycznych i prawnych na Uniwersytecie Turyńskim, które ukończył uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Studiując uprawiał sport, będąc równocześnie zawodnikiem i organizatorem. Dostrzegał, że w nowoczesnym świecie, bogatym w potężne możliwości, a równocześnie zagrożonym niebezpieczeństwem dekadencji, sport może odegrać istotną rolę dla wzajemnej tolerancji ludzi o różnych poglądach i żyjących w różnych częściach świata. W środowisku działaczy sportu uniwersyteckiego w Turynie pojawiła się więc idea stworzenia międzynarodowej organizacji sportu studenckiego oraz odbywania cyklicznych akademickich świąt sportowych zwanych Uniwersjadami. Zasługi Primo Nebiolo w organizowaniu pierwszej Uniwersjady w 1959 roku w Turynie były olbrzymie, co spowodowało, że od drugiej Uniwersjady w 1961 roku powierzono Mu obowiązki prezesa Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego.

Długoletnia i wszechstronna międzynarodowa działalność doktora Primo Nebiolo na niwie sportowej ujawniła Jego nieprzeciętne zdolności dyplomatyczne. Dał się również poznać jako pomysłodawca niekonwencjonalnych rozwiązań służących idei zbliżenia i przyjaźni narodów świata poprzez kontakty sportowe. W 1992 roku został wybrany na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przewodniczy Stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji Letnich Sportów Olimpijskich. Światowej opinii publicznej dał się poznać jako wybitny i zasłużony organizator sportu w skali międzynarodowej. Odnosi się to zarówno do ruchu olimpijskiego, sportu akademickiego, jak i kierowania światową lekkoatletyką. W 1980 roku objął funkcję prezesa IAFF, a w 1986 roku założył Międzynarodową Fundację Lekkoatletyki, która wspomaga rozwój tej dyscypliny w najbiedniejszych krajach świata.

Doktor Primo Nebiolo zyskał wiele zasłużonych wyrazów uznania na całym świecie. Odznaczony został m.in. Wielkim Krzyżem Zasługi dla Sportu, najwyższym odznaczeniem sportowym rządu portugalskiego (1989), Orderem Gwiazdy Republiki Węgier (1989) i Orderem Zasługi dla Republiki Węgier (1995), Wielkim Krzyżem Orderu Izabeli I Katolickiej, najwyższym odznaczeniem hiszpańskim (1991), Wielką Wstęgą Pierwszej Klasy Orderu Świętego Skarbu, najwyższym odznaczeniem Japonii, przyznawanym przez Cesarza Japonii (1991), Tytułem Komendanta Narodowego Orderu Lwa, nadanym przez Prezydenta Republiki Senegalu (1992), Złotym Orderem Zasługi Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (1992), Wielkim Krzyżem Republiki Federalnej Niemiec (1993), Orderem Zasługi dla Sportu na Kubie (1993), godnością Wielkiego Oficera Orderu Leopolda II, nadaną przez Jego Wysokość Króla Belgii (1993), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1998).

W 1987 roku władze Japonii mianowały doktora Primo Nebiolo Honorowym Obywatelem Hiroshimy, otrzymał honorowe obywatelstwo Toronto (1993) i Sarajewa (1996). Rząd Republiki Węgier mianował Go w 1997 roku Generalnym Konsulem Honorowym dla regionów Piemontu i Ligurii.

Wyjątkowe zasługi doktora Primo Nebiolo na rzecz środowiska akademickiego zaowocowały szeregiem zaszczytnych wyróżnień, jakie otrzymał od wielu uczelni. Najwyższe godności akademickie w postaci doktoratu honorowego nadały Mu uniwersytety w Hiroshimie (1987), Zagrzebiu (1987), Fukuoka (1995), a także Węgierski Uniwersytet Wychowania Fizycznego w Budapeszcie (1992), Rumuńska Akademia Wychowania Fizycznego w Bukareszcie (1994) i Uniwersytet Wychowania Fizycznego w Pekinie (1995). Doktor Primo Nebiolo otrzymał też prestiżowe dyplomy Honorowego Profesora Prawa na Uniwersytetach Guadalajary, Sapporo, Tokio i Aten.

26 marca 1998 roku Senat naszej Uczelni podjął uchwałę o nadaniu doktorowi Primo Nebiolo doktoratu honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.